Clasificare și tipuri de Fonduri de investiții

Un fond de investiții este un produs financiar care constă în acumularea economiilor diferiților investitori. Ulterior sunt plasate în diferite active financiare cu scopul de a obține un randament mai mare. Dar, ce tipuri de fonduri de investiții există și cum sunt clasificate? Le descoperim în continuare.

Fondurile de investiții sunt, prin urmare, un patrimoniu fără personalitate juridică. Este necesară existența unei societăți de administrare care să poată efectua investițiile pe care le consideră convenabile și să obțină randamentul maxim posibil. În continuare, prezentăm tipurile de fonduri de investiții care există.

Tipuri de fonduri de investiții după vocația de investiții

Fonduri monetare

Sunt formate teoretic din active cu lichiditate ridicată și risc redus, ceea ce le permite investitorilor să le perceapă ca echivalente cu banii. Nu au expunere la rentabilitatea variabilă, risc, valută și datorie subordonată.

Durata medie a portofoliului este de 6 luni și trebuie să accepte subscripții și rambursări de participații zilnic.

Fonduri de venit fix

Sunt acele fonduri unde majoritatea patrimoniului este investit în titluri cu venit fix (scrisori, obligațiuni, promisiuni, datorii subordonate,…)

Evoluția ratelor de dobândă este principalul factor care afectează aceste fonduri deoarece o creștere a ratelor de dobândă reduce valoarea titlurilor din portofoliu, iar o scădere o va mări. Alți factori care influențează sunt riscul de credit și cel valutar.

Cu cât perioada până la scadența titlurilor achiziționate este mai scurtă, cu atât riscul va fi mai mic, iar randamentul va fi mai mic. Cu cât termenul este mai lung, în teorie, riscul și randamentul vor fi mai mari.

👉 Cele mai bune fonduri de venit fix: stabilitate și încredere

Fonduri de venit variabil

Aceste fonduri investesc majoritatea patrimoniului în venit variabil.

Comportamentul lor poate fi legat de un indice, un portofoliu de acțiuni, valute sau o combinație a tuturor.

👉 Cele mai bune fonduri de acțiuni: investiție diversificată în titluri bursiere

Fonduri mixte

Fondurile de investiții mixte investesc atât instrumente cu venit fix, cât și în instrumente cu venit variabil, reprezentând o combinație a celor două tipuri de fonduri descrise anterior.

Cu cât procentajul de instrumente variabile este mai mare, cu atât riscul va fi mai mare, și ca urmare, posibilitatea unui randament mai mare.

👉 Cele mai bune fonduri de investiții mixte: ce-i mai bun din ambele

Fonduri globale

Fondurile globale nu au definită cu precizie politica lor de investiții și, prin urmare, nu se încadrează în niciuna dintre categoriile menționate anterior. Au libertatea de a nu stabili dinainte procentajele care vor fi investite în instrumente fixe sau variabile, moneda în care se investește, sau distribuția geografică în care se investește. Totuși, sunt obligate prin lege să diversifice.

În această categorie este posibil să găsim fonduri cu risc ridicat și este important să avem încredere în gestionarul fondului deoarece are o mare libertate de acțiune.

👉 Cele mai profitabile fonduri de investiții din acest an

Fonduri garantate

Caracteristica ce diferențiază fondurile garantate de restul este faptul că asigură recuperarea capitalului investit și uneori includ și un randament adițional, care poate fi fix sau variabil, într-o perioadă determinată.

În aceste fonduri, orizontul de investiții recomandat coincide cu perioada garantată. Pentru a obține randamentul asigurat, va trebui să rămâi o anumită perioadă de timp indicată de fond. In cazul în care subscrii participații după perioada de comercializare sau obții rambursarea participațiilor înainte de perioadă este posibil să nu se obțină randamentul dorit sau chiar investiția inițială.

Când perioada de garanție expiră, fondurile pot începe o nouă perioadă de garanție, modificându-și natura, caracteristicile sau denumirea. Mai mult, pot înceta să fie garantate. Pe măsură ce se apropie sfârșitul garanției, va trebui să comunice prin scrisoare participanților posibilele schimbări viitoare.

În cazul în care noile condiții nu sunt acceptate, participantul are dreptul să se retragă, și să primească rambursarea sau transferul la un alt fond fără niciun fel de comisioane, pentru o perioadă limitată, care va fi indicată în scrisoarea menționată anterior, și care va fi de cel puțin o lună. În cazul în care este de acord cu noile condiții, nu este necesar să se facă nicio gestionare.

Fiscalitatea acestor fonduri este diferită de restul și va depinde dacă, odată ajunsă data garanției, s-a obținut valoarea netă garantată (investiția plus rentabilitatea promisă). Dacă la acest termen, valoarea netă a fondului este egală cu valoarea netă a fondului garantat, comportamentul său va fi similar cu cel al celorlalte fonduri, se va impozita doar în momentul vânzării participațiilor. Dar dacă nu este posibil să se răspundă la garanție cu activele fondului, o a treia entitate numită „garant”, va livra diferența între valoarea netă și valoarea netă garantată.

Hedge Funds

Hedge funds nu sunt supuse restricțiilor de investiții stabilite pentru majoritatea fondurilor. Acestea pot investi în orice tip de activ financiar și pot urma orice strategie pe care o doresc, având posibilitatea de a se îndatora sau de a utiliza efectul de levier până la de cinci ori. Acest lucru le permite să obțină randamente care nu sunt corelate cu piețele.

hedge fund fonduri

Libertatea totală de a alege investițiile, absența necesității de lichiditate, posibilitatea de a se împrumuta până la 5 ori, și absența controlului și transparenței implică un nivel de risc superior celorlalte tipuri de fonduri.

Hedge funds sunt de obicei structurate ca o societăți de capital, unde principalul participant acționează ca manager. Practic, managerul investește propriul său patrimoniu în fond, iar restul partenerilor sunt considerați investitori sau participanți.

În general, hedge funds sunt produse cu lichiditate redusă, iar în unele cazuri impun o perioadă minimă de reținere pentru participanții lor, în care nu li se permite rambursarea. Calculul valorii se realieză cel puțin trimestrial, deși dacă investițiile o cer, se va face semestrial. Astfel, participanții vor putea subscrie sau retrage doar la fiecare 3 sau 6 luni. De asemenea, nu li se aplică limitele maxime ale comisioanelor.

Fonduri de fonduri

Un fond de fonduri este acela care investește majoritatea patrimoniului său în alte fonduri. Nu există limitări în ceea ce privește comercializarea fondurilor de fonduri și nu necesită o investiție minimă.

Trebuie să investească cel puțin 60% din patrimoniu în alte fonduri, le este interzisă investiția în alte fonduri de fonduri și nu pot investi mai mult de 10% într-un singur fond.

Nu este recomandat să investești în fonduri de fonduri pentru a evita dublarea comisioanelor. Dar în cazul în care fondul de fonduri investește în alte fonduri care aparțin aceleiași societăți de administrare, nu se vor putea dubla comisioanele.

✅ Avantajele fondurilor de investiții

Acestea sunt unele dintre avantajele fondurilor de investiții:

FiscalitateFiscalitatea aplicabilă fondurilor de investiții reprezintă un avantaj pentru participanții acestora, deoarece rezultatele investițiilor, fie ele pierderi sau profituri, sunt impozitate în momentul rambursării participațiilor. Acest lucru permite transferul între fonduri fără a genera obligații fiscale suplimentare, spre deosebire de investițiile directe în acțiuni, unde schimburile pot atrage impozite suplimentare.
LichiditateFondurile de investiții în general ne permit să dispunem de banii noștri în orice moment.
ProfesionalismFondurile de investiții sunt gestionate de profesioniști, analiști și servicii de studii, destinate exclusiv direcționării fondului. Se înțelege a priori că gestionarea realizată de acești profesioniști va fi mai eficientă decât cea realizată de noi ca persoane fizice.
DiversificareInvestind în fonduri de investiții obținem o mai mare diversificare profitând de economiile de scară, decât dacă am investi în mod particular. Patrimoniul format din contribuțiile tuturor participanților permite formarea unui portofoliu cu un număr mai mare și o varietate de titluri. În acest fel reușim să reducem riscul.
SiguranțăFondurile și investițiile sunt reglementate de Legea și Regulamentul Instituțiilor de Investiții Colective. ASF efectuează un control asupra fondurilor de investiții, reglementându-le activitatea și protejând participanții împotriva practicilor neetice ale managerilor. Entitatea depozitară are obligația de a supraveghea acțiunile entității manager.
Acces ușorAchiziționarea de participații într-un fond de investiții este o procedură simplă. În general, nu necesită sume mari; cu o investiție modestă, puteți deveni parte a unui fond de investiții și puteți beneficia de o diversificare a portofoliului.

👉 Totul despre câștigurile din bursa câștigurile din bursa și Declarația Unică în România

FAQ

Ce sunt titlurile de valoare cu venit fix?

Titlurile de valoare cu venit fix sunt obligațiuni și pot fi de stat sau corporative. Plătesc o dobândă regulată și returnează suma împrumutată la scadentă.

Ce fel de fonduri sunt ETF-urile?

ETF-urile sunt fonduri deschise care pot fi tranzacționate de investitori pe piețele secundare. Oferă avantajul unor costuri reduse de tranzacționare.

Care este principalul dezavantaj al unui hedge fund?

Lipsa transparenței și a întregii performanțe istorice sunt doar două dintre dezavantajele unui hedge fund.

Articole similare