Investiție sustenabilă: cum să investești în „verde”?

Conceptul de investiție durabilă este revoluționar, încurajând indivizii și companiile să reconsidere cum pot contribui investițiile lor la o lume mai durabilă. În acest context, dezvoltarea durabilă devine obiectivul principal, căutând un echilibru între nevoile economice, cerințele sociale și protecția mediului. Investiția durabilă se poziționează în inima acestui efort, acționând ca un pod între capital și proiectele care nu sunt doar profitabile, ci și responsabile cu mediul și societatea.

Conștientizarea crescândă a acestor probleme și creșterea reglementărilor au propulsat investiția durabilă în fața scenei globale, promițând să transforme practicile financiare tradiționale și să conducă drumul către un viitor în care economia și ecologia coexistă în armonie.

Ce este o investiție durabilă?

O investiție durabilă constă în investirea cu un sens sau un obiectiv durabil în timp. Adică, investirea cu un impact pozitiv asupra mediului și societății. Astăzi, investitorul vrea să meargă un pas mai departe și nu caută doar rentabilitate, ci și ca rentabilitatea să fie însoțită de impacturi pozitive pentru planeta noastră și societate.

Dezvoltarea durabilă se realizează printr-un echilibru între economie, societate și mediu. Obiectivul principal este satisfacerea nevoilor prezente și viitoare ale oamenilor, prin utilizarea responsabilă a resurselor naturale, fără a prejudicia ecosistemul sau a provoca daune mediului.

Introducere în investiția durabilă

În ultimii ani, investiția durabilă s-a accelerat și se așteaptă ca creșterea sa să fie exponențială în viitor datorită unei conștientizări mai mari asupra acesteia și unei creșteri a reglementării în multe țări.

Istoria și evoluția ESG

De-a lungul istoriei, acest concept a câștigat din ce în ce mai multă importanță datorită repercusiunii sale directe nu numai asupra mediului și societății, ci și asupra fundamentelor companiei.

Această creștere a investițiilor durabile s-a intensificat în ultimii ani datorită unei creșteri a interesului și cererii investitorilor, unei reglementări tot mai stricte și politicilor ambițioase de decarbonizare în diferite regiuni ale lumii.

În 2020, Uniunea Europeană a definit o taxonomie care include 6 obiective de mediu pentru a facilita investitorilor identificarea dacă o investiție este considerată durabilă sau nu.

taxonomie investiție durabilă
Sursa: Comisia Europeană

Uniunea Europeană încurajează o investițiile durabilă cu o reglementare care clasifică fondurile de investiții în funcție de nivelul lor de investiții în ESG, SFDR (2021). Această clasificare a fost definită prin articole (Art.6: ia în considerare riscurile ESG, Art.8: promovează caracteristicile durabile, Art.9: are un obiectiv pur durabil).

ESG investiție durabilă
Sursa: Morningstar, iunie 2023.

În plus, anul acesta (2024), intră în vigoare o nouă reglementare la nivel european (CSRD) privind prezentarea informațiilor de sustenabilitate în companiile din UE. Scopul este de a încuraja companiile să fie mai transparente în probleme legate de sustenabilitate.

Importanța în piața actuală

Astăzi este din ce în ce mai important să integrăm criteriile ESG în analiza noastră fundamentală atunci când evaluăm companiile. Astfel se evită riscurile viitoare care pot afecta negativ contul de profit și pierdere al companiei.

Aceste riscuri de mediu, sociale sau de guvernanță pot duce la o creștere a costurilor operaționale. Prin urmare, pot afecta direct marjele companiei, făcând ca acestea să pierdă cota de piață în fața principalilor lor concurenți.

În plus, vor afecta reputația lor, ducând la o creștere a primei de risc a companiei și, prin urmare, la o reducere a valorii sale finale și prețului țintă.

Ce sunt criteriile ESG?

Criteriile ESG sunt un set de KPI (indicatori) de mediu, sociali și de guvernanță. Scopul lor este de a analiza și de a evita posibile riscuri viitoare pentru companie și viabilitatea sa ca întreprindere.

 • Mediu:
  • Sunt un set de indicatori care măsoară nivelul de impact pozitiv/negativ asupra planetei. Exemple: emisiile de CO2, economia de energie (MW consumați), tratarea apei (m3 consumați și reciclați), defrișările (hectare afectate), etc.
 • Social:
  • Sunt un set de indicatori care măsoară impactul pozitiv/negativ asupra societății. Exemplu: securitatea și sănătatea la locul de muncă (rata deceselor/leziunilor), rata de rotație a angajaților, retenția de talente (promovarea cursurilor și formării), relația cu clienții și furnizorii, etc.
 • Guvernanță:
  • Sunt un set de indicatori care evaluează riscurile de guvernanță în echipa de conducere. Exemplu: nr. consilieri independenți, remunerația directorilor, rapoarte și audituri externe, etc.
criterii ESG investiție durabilă

Rating ESG

Astăzi, există diverse agenții de evaluare ESG. Cele mai cunoscute sunt: MSC, S&P, Sustainalytics, Clarity, Bloomberg, etc. Cel mai mare obstacol astăzi este lipsa de omogenitate între ele, deoarece au sisteme de evaluare și metodologii foarte diferite între ele.

Această lipsă de omogenitate face ca noi, investitorii, să nu putem să le comparăm și să tragem concluzii comune, deoarece nu urmează un model generic pentru toate. In ultimii ani multe dintre ele s-au fuzionat și este doar o chestiune de timp până când, cu reglementarea în creștere, vor fi din ce în ce mai puține și cu metodologii mai omogene între ele.

rating ESG investiție durabilă

Sectoare de investiții durabile

Când vorbim despre investiții durabile, mulți investitori cred că universul de acoperire este foarte limitat. Adevărul este că nu este așa, deoarece în cadrul acestei megatendințe există diverse sectoare foarte diferite între ele, cum ar fi:

 • Energii regenerabile:
  • Mare potențial de creștere datorită politicilor puternice de decarbonizare și crizei energetice în multe regiuni. În plus, recent, multe companii au semnat contracte de vânzare de energie pe termen lung (PPAs) la prețuri foarte ridicate pentru a se acoperi de volatilitatea prețurilor de pe piață.
 • Tratarea apei:
  • Cresterea demografică, frecventa secetelor și lipsa apei potabile la nivel mondial (doar 0,4% este apă potabilă pentru consumul uman) face ca acest sector să devină din ce în ce mai important.
 • Gestionarea deșeurilor:
  • Conștientizarea tot mai mare a reciclării și a tratării deșeurilor face ca investițiile în reciclare să crească.
 • Ambalaje durabile:
  • Mare potențial de creștere datorită reglementării puternice în favoarea înlocuirii plasticului, promovând materia primă reciclabilă cu un model de afaceri bazat pe economia circulară.
 • Eficiență energetică:
  • Sector fundamental pentru tranziția energetică și electrificarea globală. Economiile de energie pe care companiile din acest sector le oferă duc la o îmbunătățire a productivității industriale și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Transport durabil:
  • Se așteaptă o creștere exponențială în următorii ani, cu înlocuirea mașinii tradiționale cu combustie cu mașina electrică pentru a reduce emisiile. Prețul bateriilor scade drastic, făcând ca mașina electrică să devină competitivă cu scăderi substanțiale de prețuri în următorii ani.

Cum să investești în sustenabilitate?

Putem face acest lucru în multe moduri prin diverse vehicule de investiții ca acțiuni ale companiilor, fonduri de investiții de capital variabil, obligațiuni verzi sau sociale, fonduri indexate sau chiar în proiecte particulare în cadrul unei companii (exemplu: investind într-un proiect fotovoltaic al unei companii).

Investiții în fonduri de investiții sustenabile:

Una dintre cele mai bune modalități de a câștiga expunere în cadrul sustenabilității este prin fonduri de investiții.

Fondurile durabile sunt vehicule de investiții cu o politică de investiții în companii sau în alte fonduri care îndeplinesc anumite criterii de mediu, sociale și de guvernanță corporativă.

Fondul NAO Europa responsabilă

Fondul NAO Europa Responsabilă va investi cel puțin 75% din expunerea sa totală în acțiuni europene și ocazional din alte țări ale OCDE luând ca referință indicele Eurostoxx50 Net Return:

 • ISIN: ES0165283021
 • Comision: 1,5%
 • Volatilitate: 12,75 %
 • Raportul Sharpe: 0,70

ETF-uri durabile:

 • Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
  • ETF-ul încearcă să reproducă indicele MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index, acest indice este compus din companii cu capitalizare mare și medie din piețele dezvoltate din întreaga lume cu caracteristici ESG ridicate și expunere redusă la carbon în comparație cu omologii lor.
 • iShares Global Clean Energy ETF (ICLN):
  • Acest ETF urmărește indicele S&P Global Clean Energy, incluzând companii din întreaga lume care sunt implicate în energii regenerabile.

Mai multe despre ETF-uri aici: 👉 Cum să analizezi un ETF?

 • Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (V3AM):
  • Acest fond se concentrează pe companiile din întreaga lume care îndeplinesc criterii specifice de ESG, excluzând sectoare precum tutunul, armele și energia nucleară, printre altele.

Sustenabilitate vs rentabilitate: Este posibil să găsim un echilibru?

Investiția în sustenabilitate nu înseamnă un sacrificiu al rentabilității. Mai mult, prin includerea criteriilor ESG în analiza fundamentală, ceea ce facem este să evităm riscurile viitoare pentru companii și chiar de multe ori să facem vehiculul de investiții mai rentabil și cu creșteri sustenabile în timp.

Până la urmă, sustenabilitatea are o corelație mare cu calitatea companiilor. Când vorbim despre companii de calitate, ne referim la companii cu o creștere solidă în viitor, marje mari și o echipă de conducere transparentă și cu angajamente de creștere în viitor.

S&P 500 Index vs. S&P ESG Index

SP500 ESG investiție durabilă
Sursa: Bloomberg

Perspectiva investițiilor durabile

Cu creșterea ratelor de dobândă în ultimii ani, am văzut cum multe companii cu o expunere mai mare la sectoarele de creștere și cu un nivel mai mare de îndatorare, au fost penalizate pe bursă datorită nevoii lor mari de investiții pentru dezvoltarea proiectelor/produselor lor.

Totuși, credem că această penalizare a fost excesivă și a afectat rentabilitatea sectoarelor cu mare potențial de creștere în viitor, cum ar fi energiile regenerabile, tratarea apei, gestionarea deșeurilor sau transportul durabil. În prezent, piața ne oferă o oportunitate unică de intrare în această megatendință la multiple foarte atractive. Nu uităm că o companie fără creștere, nu poate fi durabilă pe termen lung.

Iată evoluția S&P Global Clean Energy (linia albă) în comparație cu S&P 500 (linia portocalie). În grafic putem observa cum primul indice (legat de companiile durabile, în general în sectorul energiilor curate), a rămas în urmă în ultimii doi ani într-un mediu cu rate ale dobânzii mai ridicate.

S&P Global Clean Energy investiție durabilă
Sursa: Bloomberg

Opinia Rankia: investiție durabilă

Schimbarea globală cere să reconsiderăm modul nostru de a investi. Trebuie pus un accent special pe durabilitate.

De asemenea, pe modul în care deciziile noastre financiare pot influența viitorul planetei și al societății. Educația financiară, completată cu o cunoaștere de bază a criteriilor ESG (mediu, sociale și de guvernanță), devine un instrument crucial în acest proces.

Necunoașterea generalizată a opțiunilor de investiții durabile și impactul lor potențial reprezintă o provocare semnificativă. Pe măsură ce avansează integrarea criteriilor ESG în opțiunile de investiții, este probabil să vedem o creștere a educației financiare și a conștientizării durabilității.

Ar putea duce la o schimbare semnificativă în modul în care și unde investim banii noștri. Această abordare nu caută doar randamente financiare, ci și să genereze un impact pozitiv asupra mediului și societății.

Este important să reținem că informațiile furnizate aici nu constituie o recomandare de cumpărare. Înainte de a lua orice decizie de investiții, se recomandă să căutați sfatul unui profesionist. Acesta poate oferi ghidare personalizată în funcție de obiectivele și profilul dvs. de risc. Investirea în mod responsabil nu este doar o decizie financiară. Este și un pas către contribuția la un viitor mai durabil.

FAQ

Ce înseamnă ESG?

ESG este acronimul pentru Environment, Social, Governance. Adică, Mediu, Societate, Guvernanță.

Cum este privit fenomenul ESG in România?

Conform unui studiu realizat de Ceccar Business Magazine companiile din România sunt familiarizate cu criteriile ESG. Deși costurile sunt ridicate, beneficiile pe termen lung sunt consistente.

De ce conteaza ESG pentru companii?

Imbunătațirea reputatiei și a credibilității, a inovației și eficienței, precum și accesul mai usor la piața de capital ar fi doar cateva motive.

Articole similare

Ce este dobânda compusă și cum se calculează?
Unul dintre cele mai importante principii în finanțe este, fără îndoială, dobânda compusă. Acest articol prezintă ce este dobânda compusă, cum se calculează, și de ce este acest concept foarte important pentru investitori. Dobânda compusă sau "do...