Certificate de trezorerie, cât de profitabile sunt?

Certificatele de trezorerie sunt instrumente de datorie emise de stat. Randamentul lor este implicit. Atunci când investești in certificate de trezorerie, rentabilitatea se calculează ca diferența dintre prețul de cumpărare și suma pe care emitentul se angajează să o ramburseze.

Certificate de trezorerie, sunt profitabile?

Merită precizat că, dacă investitorul vinde certificatul înainte de scadență, randamentul se calculează ca diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare.

Certificatele de trezorerie sunt titluri de stat pe termen scurt. Astfel, se bucură de o securitate ridicată, deoarece atât dobânzile cât și amortizarea lor sunt garantate de stat.

Caracteristicile principale ale certificatelor de trezorerie

Cele mai remarcabile caracteristici ale certificatelor de trezorerie sunt:

 • Sunt emise prin licitație pentru termene de pana la 12 luni.
 • Valoarea lor nominală este de 1.000 €, cu posibilitatea de a le cumpăra de la 1.000 €, prin multipli de la această sumă.
 • Sunt emise la discount.
 • Există posibilitatea de a le vinde pe piața secundară de datorie, adică, sunt negociabile.

Dobânzile certificatelor de trezorerie

Dobânzile produse de certificatele de trezorerie sunt rezultatul diferenței dintre valoarea lor la momentul vânzării sau răscumpărării și suma plătită pentru achiziția lor. Pentru calculul lor, se poate utiliza legea capitalizării simple (pentru termene mai mici de 12 luni).

certificate trezorerie

Procedura de emitere

Certificatele de trezorerie sunt atribuite în general prin licitație. Procesul este următorul:

 • Convocarea licitației pentru titlurile de trezorerie. Printre altele, se indică: datele de emitere/licitație, orele limită de prezentare, data rezoluției licitației, etc.
 • Prezentarea cererilor, care poate fi făcute de orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă. Există două tipuri de oferte:
 1. Oferte competitive, unde ofertanții arată cantitatea și prețul solicitat.
 2. Oferte necompetitive, unde cumpărătorii acceptă prețul mediu ponderat rezultat din licitație.
 • Atribuirea și determinarea prețurilor. În această etapă, cererile sunt ordonate în ordine descrescătoare, în funcție de prețul oferit. Astfel, pentru alocarea prețurilor certificatelor de tezaur:
 1. Se vor accepta toate cererile la prețul minim sau peste acesta.
 2. Pe baza ofertelor competitive acceptate se calculează prețul mediu ponderat.
 3. Cererile făcute la prețul minim sunt atribuite la acest preț; cererile între prețul minim și prețul mediu ponderat rotunjit vor plăti prețul licitat; iar cererile peste prețul mediu ponderat și cele necompetitive vor plăti prețul mediu ponderat.

Diferența între certificatele de trezorerie și obligațiunile de stat

Este important să distingem certificatele de trezorerie de alte instrumente de finanțare, cum ar fi obligațiunile de stat.

Titlurile de stat sunt pe termen mediu și lung și au o maturitate intre 12 și 60 de luni.

De asemenea, obligațiunile sunt emise pentru perioade chiar mai lungi, de zece, cincisprezece, douăzeci sau până la treizeci de ani (pot exista chiar și perioade mai lungi). Clar, este o alternativă de investiție pe termen lung.

Un alt punct de luat în considerare este modul în care certificatele de trezorerie și obligațiunile de stat își plătesc rentabilitatea. Deoarece nu sunt emise la discount, obligațiunile de stat efectuează plăți periodice numite cupoane.

În plus, cupoanele pot fi tranzacționate pe o piață secundară, sub forma unui strip.

Avantaje și dezavantaje ale certificatelor de trezorerie

AvantajeDezavantaje
✅ Au un randament cunoscut în avans, spre deosebire de instrumentele de venit variabil.❌ În cazul unei vânzări anticipate, investitorul ar putea fi prejudiciat dacă ratele dobânzii cresc. În acest caz prețul lor va fi mai mic decât prețul de achiziție.
✅ Nu este necesară o investiție mare pentru a le achiziționa.❌ Dacă emitentul (în acest caz guvernul) scade în evaluarea riscului, certificatele emise vor valora mai puțin pe piață.
✅ Pot fi negociate pe piață și vândute înainte de expirarea lor.❌ Rentabilitatea lor este scăzută în comparație cu alte alternative de finanțare. Prin urmare, nu este o opțiune atractivă pentru investitorii care preferă să asume un risc mai mare, în schimbul unui randament mai mare.
✅ Pot fi o opțiune atractivă, în special pentru investitorii adverși riscului.

FAQ

Care este legătura între rata dobânzii si prețul certificatelor de trezorerie?

Exista o legătură inversă între rata dobânzii și prețul certificatelor de trezorerie deja emise.

Cine emite certificate de trezorerie in România si când?

Certificatele de trezorerie sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice în fiecare lună.

In ce moneda se emit titlurile de stat?

Titlurile de stat în România se emit atât in monedă națională cat și în monedă străină.

Articole similare