Totul despre Pensia Privată din România 2024: Ghid Complet

Planurile de pensii rămân principalul instrument de economisire pentru pensia noastră, în ciuda reducerii avantajelor fiscale, iar alegerea celui potrivit poate face diferența. Știi care sunt cele mai bune fonduri de pensii din România pentru 2024?

fonduri de pensii din Romania

În acest articol vom vedea fondurile de pensii exista in România și tipurile lor.

Mai întâi vom face o analiză rapidă a planurilor de pensii din România și apoi vom vedea care sunt cele mai bune în diferitele lor categorii.

Tipuri de pensii România 🇷🇴

In România există trei tipuri de fonduri de pensi: public, privat obligatoriu, și privat facultativ. Sunt grupați in așa numiții 3 piloni diferiți: Pilonul I, Pilonul II, si Pilonul III.

Pensii România – 3 piloni diferiți

Fonduri de pensii România

Pensia de la stat – Pilonul I

Aici se virează 25% din venitul lunar brut. Aceasta suma merge automat către sistemul de asigurări sociale de stat. Cu alte cuvinte, un investitor private nu are de ales decât să facă aceasta contribuție atâta timp cât este angajat.

Pensia obligatorie privata – Pilonul II

Aici lucrurile devin interesante pentru investitorii privați. 4.75% din venitul lunar brut se îndreaptă automat către pensia privata obligatorie – Pilonul II. Este important de reținut terminologia – pensie obligatorie. Cu alte cuvinte, nu ai de ales, trebuie sa contribui.

Totuși, poți alege fondul de pensii la care sa participi.

După cum se poate observa din graficul de mai jos, numărul de participanți la diversele fonduri private de pensii din Pilonul II este in continua creștere. Merita menționat faptul ca unele fonduri au mai mulți contribuabili decât altele.

fond pensii pilon 2

Banii din fondurile de pensii private obligatorii nu se pot retrage pana la vârsta de 60 de ani. Atunci, contribuabilul are opțiunea de a primi toată suma o dată, sau in transe.

Randamentul mediu anual al fondurilor de pensii private obligatorii din România – Pilon 2

Fondurile de pensii private obligatorii care fac parte din Pilonul II au avut un randament mediu anual pozitiv încă din 2008. 2022 a fost singura excepție, însa 2023 a compensat din plin acel declin.

Astfel, pentru ca 2023 a fost un an cu câștiguri record pentru BVB, și fondurile de pensii private au avut performanțe considerabile. Putem remarca Metropolitan cu 17%, BCR Pensii cu 18,2%, sau Aripi cu 19,2%.

afla la ce fond de pensii esti

Acest randament este important de menționat pentru ca a fost cu 10% peste rata inflației anuale din România. Cu alte cuvinte, nu numai ca investitorii nu au pierdut din puterea de cumpărare, dar au și câștigat semnificativ.

Pensia facultativa – Pilonul III

Pe lângă fondurile de pensii din Pilonii I și II, persoanele care doresc să beneficieze de venituri suplimentare la pensie, mai au încă o opțiune. Aceasta se numește pensia facultativă, și face parte din Pilonul III.

Este important de menționat că această pensie se plătește doar după pensionare. Mai mult, suma este plătita periodic contribuabilului, dar și oricărui mandatar desemnat prin procură speciala. Totuși, doar după vârsta legală de pensionare.

Practic, pensia facultativă este o forma de economisire pentru cei care vor să contribuie și mai mult la pensia lor. De exemplu, la NN, unul din fondurile de pensii care oferă acest tip de pensie, suma cu care se poate contribui variază intre 45 de lei sau 15% din venitul salarial brut lunar.

După cum se poate observa din graficul de mai jos, fondurile de pensii facultative sunt foarte populare. Pe primele doua locuri se remarca Aegon Essential cu peste 250000 de contribuabili, si BCR Plus cu peste 150000 de participanți.

fonduri de pensii pilon 3

Fonduri de pensii pilonul 2 România

Lista de mai jos cuprinde toate fondurile de pensii private obligatorii din Pilonul II din România:

Fonduri de pensii
pilonul II
Aripi
AZT Viitorul Tău
BCR
BRD
Metropolitan Life
NN
Pensia Viva
Vital
Fonduri de pensii pilon 2

Aripi

generali pensii

Aripi este administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA. Aparține grupului Generali CEE Holding BV și investește în instrumente cu risc scăzut in proporție de 55% din valoarea totala a activelor iar restul de 45% în instrumente cu grad ridicat de profitabilitate.

Exemple din prima categorie: titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor din România, obligațiuni corporatiste listate pe bursele internaționale, titluri de stat emise de alte tari (SUA, Canada, Japonia).

Exemple din a doua categorie: valori mobiliare tranzacționate pe piețele din România, conturi și depozite la bănci.

Evoluția unității de fond:

aripi fond pensii

Comisioane Aripi

 • Comision din contribuție: 0,00%
 • Comision din activul personal:
Comisiondacă rata de rentabilitate este….
0,02% pe lunăsub rata inflație
0,03% pe lunăpână la 1pp peste rata inflației
0,04% pe lunăpână la 2pp peste rata inflației
0,05% pe lunăpână la 3pp peste rata inflației
0,06% pe lunăpână la 4pp peste rata inflației
0,07% pe lunăpeste 4pp peste rata inflației
Comision din activul personal Aripi
 • Comision de transfer: 5% din activul personal (dacă transferul are loc în primii 2 ani de la aderare)

AZT Viitorul Tău

AZT Viitorul Tău fond pensii

Fondul de pensii private obligatorii AZT Viitorul Tău este administrat de Allianz Tiriac. Așa cum se poate vedea în graficul de mai jos, evoluția unității de fond a fost în creștere în ultimii 5 ani.

Evoluția unității de fond:

AZT Viitorul Tău randament

Comisioane AZT Viitorul Tău

 • Comision din contribuție: 0,00%
 • Comision din activul personal:
Comisiondacă rata de rentabilitate este….
0,02% pe lunăsub rata inflație
0,03% pe lunăpână la 1pp peste rata inflației
0,04% pe lunăpână la 2pp peste rata inflației
0,05% pe lunăpână la 3pp peste rata inflației
0,06% pe lunăpână la 4pp peste rata inflației
0,07% pe lunăpeste 4pp peste rata inflației
Comision din activul personal AZT Viitorul Tău
 • Comision de transfer: 5% (dacă transferul are loc în primii 2 ani de la aderare)

Nu vom intra in detaliu prezentând fiecare fond in parte. Putem, in schimb, menționa că grila de comisioane este mai mult sau mai puțin la fel la fiecare fond, și că randamentele medii anuale au fost pozitive in ultimii 17 ani, cu excepția anului 2023.

Pilonul 2 de pensii retragere bani

Pilonul II de pensii este un sistem de pensii administrat privat în România, unde o parte din contribuțiile de asigurări sociale sunt investite pentru a asigura un venit suplimentar la pensie.

Cum Retragi Banii?

 1. La Pensionare:
  • Retragerea fondurilor este posibilă la atingerea vârstei de pensionare. Poți alege între o plată unică sau plăți eșalonate.
 2. În Caz de Invaliditate:
  • Dacă devii incapabil permanent de muncă, poți retrage banii înainte de pensionare.
 3. În Caz de Deces:
  • Moștenitorii tăi vor primi fondurile acumulate.

Pașii pentru Retragere

 1. Contactarea administratorului fondului:
  • Participantul sau moștenitorii trebuie să contacteze administratorul fondului de pensii pentru a demara procesul de retragere.
 2. Depunerea unei cereri:
  • Este necesară completarea și depunerea unei cereri de retragere, împreună cu documentele justificative (de exemplu, act de identitate, certificat de deces, certificat medical de invaliditate).
 3. Procesarea cererii:
  • Administratorul fondului va verifica cererea și documentele anexate, după care va efectua plata conform opțiunii alese (plată unică sau plăți eșalonate).

Alte Informații

 • Randamente: Banii sunt investiți și pot crește în funcție de performanța fondului.
 • Comisioane: Se aplică comisioane de administrare.
 • Beneficiari: Desemnează beneficiari pentru a asigura o distribuție clară în caz de deces.

Pentru detalii suplimentare, vizitează site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) sau contactează administratorul fondului tău de pensii.

Fonduri de pensii facultative România (pilonul 3)

Fondurile de pensii facultative din România sunt numeroase. Lista de mai jos cuprinde toate fondurile de pensii facultative din Pilonul III din România:

Aegon Essential
AZT Moderato
AZT Vivace
BCR Plus
BCR Medio
BRD Primo
Concordia Moderat
Eureko Confort
NN Activ
NN Optim
OTP Strateg
Pensia Mea
Raiffeisen Acumulare
Stabil
Fondurile de pensii facultative din Pilonul III din România

Cele mai bune fonduri de pensii pilon 3

*Sursa: Finradar


🏆 NN Pensii

NN pensii

NN oferă două fonduri de pensii facultative in Romania – NN Optim și NN Activ. Diferența principala dintre ele este gradul de risc.

Astfel, NN Optim este un fond de pensii cu grad de risc mediu, pe cand NN Activ un grad de risc ridicat.

Caracteristici principale:

 • NN Optim
  • Valoarea maximă a contribuției este de 15% din salariul brut lunar
  • Comisionul de administratre este 0%% din 15.12.2022 (suportat din contribuțiile participantului)
  • Comision anual de administrare suportat din activul fondului este de 0,1625% pe luna plicat la media activului net total al fondului
  • Penalități de transfer de 5% aplicate la activul personal ce urmează a fi transferat mai devreme de 2 ani
  • Investește în: conturi în lei sau valute, certificate de trezorerie, acorduri reverse repo incheiate cu instituții bancare, titluri de stat, valori mobiliare, obligațiuni, etc.
 • NN Activ
  • Valoare minimă lunară este de 45 RON
  • Valoarea maximă este de 15% din salariul brut lunar
  • Comision anual de administrare suportat din activul fondului este de 0,1625% pe lună aplicat la media activului net total al fondului
  • Investește în: conturi în lei sau valute, certificate de trezorerie, acorduri reverse repo incheiate cu instituții bancare, titluri de stat, valori mobiliare, obligațiuni, etc.

BRD Pensii

brd pensii

Fondul de pensii facultative BRD Medio este administrat de BRD și structura portofoliului de investiții la sfarșitul lunii Februarie 2024 era urmatoarea:

 • Depozite in lei și valută convertibilă – 3.38%
 • Valori mobiliare tranzacționate – 92,82%, din care 69,55% titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an
 • ETF-uri – 3,80%

Aegon Pensii

aegon pensii

Aegon Essential este un fond de pensii private facultative administrat de Carpathia și investește in diverse produse financiare, cum ar fi:

 • Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an
 • Obligațiuni emise de administrația publica locala
 • Obligațiuni corporative tranzacționate
 • Acțiuni
 • ETF-uri

👉 Citește și: Cele mai profitabile fonduri de investiții

BCR Plus Pensii

bcr pensii

BCR Plus este al doilea cel mai popular fond de pensii private facultative din România. La sfarșitul lunii Februarie 2024, structura portofoliului de investiții cuprindea:

 • Conturi curente la bănci ca BRD, Banca Transilvania, ING, etc – 0,12%
 • Valori mobiliare tranzacționate – 93,31%, din care:
  • Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an – 64,39%
  • Obligațiuni emise de administratia publică locală – 1,20%
  • Obligațiuni corporative tranzactionate – 3,86%
  • Actiuni romanești și europene – 23,5%

👉 Te-ar pute interesa: cele mai bune acțiuni din România sau top în acțiuni internaționale

Diferența este investită în alte obligațiuni si ETF-uri, sau în depozite bancare.

BT Pensia Mea

pensia mea BT

Fondul de pensii BT Pensia Mea este fondul de pensii facultative administrat de Banca Transilvania (BT). Câteva caracteristici:

 • Contribuția minimă este 60 de lei
 • Contribuțiile sunt deductibile fiscal în limita a 400 de euro/an
 • Contribuția nu trebuie să depășească 15% din venitul brut lunar
 • Grad mediu de risc

Fonduri de pensii – comisioane

Comisioanele sunt o parte importantă a investiției. De fapt, orice comision pe care îl plătești în plus este rentabilitate pe care o obții în minus și, pe termen lung, pot face o diferență enormă.

Mai devreme în acest articol am publicat tipul de comisioane percepute de două fonduri. Toate celelalte fonduri de pensii au o grilă de comisioane similară.

La ce să te uiți când alegi planul de pensii

Rentabilitatea este unul dintre parametrii pentru a alege un plan de pensii, dar nu este singurul, și cu atât mai puțin exclusiv pe termen scurt.

Pentru a găsi planul potrivit pentru tine trebuie să evaluezi:

 • Ce plan se potrivește nevoilor tale. Asta presupune să îți cunoști clar profilul ca investitor.
 • Comisioanele pe care le percepe planul, deoarece, într-o investiție pe termen lung, totul se adună și se scade.
 • Principalele rate ale indicatorilor planului, la fel cum ai face pentru a contracta un fond. Până la urmă, ceea ce vei evalua de fapt este fondul de pensii.

Merită să investești în planuri de pensii?

Ca punct final, întrebarea de un milion. Este profitabil să investești în planuri de pensii? Merită să o faci? Trebuie să spunem înainte că nu există un răspuns universal, dar există un mod de a afla în cazul tău.

Planurile de pensii sunt o alternativă în plus pentru a-ți crește averea și a-ți planifica pensia. Principalul lor avantaj este posibilitatea de a obține un randament fiscal suplimentar datorită deducerilor pentru capitalul pe care îl contribui.


💡 Alte modalități de a investi


Concluzie

Exista trei tipuri de fonduri de pensii in România: unul public și doua private. Dintre cele doua private, unul este obligatoriu iar celalalt este facultativ.

Un contribuabil poate alege la ce fond sa își redirecționeze contribuția. Va beneficia de pensia privată obligatorie o dată ce va împlini vârsta de 60 de ani sau în caz de invaliditate.

Fondurile de pensii private au comisioane asemănătoare dar randamentul lor a variat în ultimii ani. Totuși, o caracteristică este faptul ca valoarea unității de fond a crescut în ultimii cinci ani.

FAQ

Este posibil transferul intre fonduri de pensii facultative?

Da. După aderarea la un fond de pensii, participantul poate transfera activul personal de la un fond la altul.

Se poate participa la mai multe fonduri din Pilonul III?

Da, se poate, dar doar din Pilonul III. Orice persoana care este eligibila poarte participa la mai multe fonduri de pensii in funcție de riscul acceptat si de strategia de diversificare a acestuia.

Cat este pensia de la stat?

25% din venitul lunar brut.

Articole similare