Ghid Complet de Indicatori Tehnici pentru Analiza Piețelor Financiare

Indicatorii Tehnici sunt formule matematice și statistice care se aplică la serii de prețuri și volume cu intenția de a ajuta la luarea deciziilor de investiții sau de a localiza prețurile în anumite faze sau situații.

Cu indicatorii tehnici se încearcă eliminarea unei părți din subiectivitatea analizei grafice sau chartiste. Există mulți indicatori tehnici dezvoltați în prezent, și se continuă cercetarea în acest domeniu, astfel că prima lecție de învățat despre aceștia este că: “Nu Există Niciunul Infailibil”. Toți dau semnale eronate care se pot amplifica dacă nu se utilizează corect sau dacă sunt interpretate fără rigurozitate. Cu toate acestea, utilizarea corectă facilitează și susține deciziile de investiții.

Aspecte tehnice cheie

Ca regulă generală, niciodată nu trebuie să folosiți semnalele indicatorilor tehnici în mod independent de graficul prețurilor. În caz de discrepanțe, criteriul de urmat este cel marcat de analiza prețurilor.

Indicatorii tehnici au diferite funcționalități: oferă indicații de cumpărare/vânzare, analizează divergențe, stabilesc stări de supracumpărare/supravânzare, etc. Aceste funcționalități nu trebuie să fie exclusive.

Indicațiile sau semnalele de cumpărare/vânzare se produc de obicei cu tăierile liniilor la anumite niveluri, trecerile prin linia zero, încrucișările liniilor,… în funcție de forma indicatorului sau oscilatorului.

Divergențele sunt semnale de alertă care anticipează posibile schimbări. Acestea trebuie întotdeauna confirmate în graficul prețurilor. O divergență negativă apare atunci când punctele extreme maxime ale graficului de prețuri nu corespund cu puncte extreme maxime în indicator sau oscilator. O divergență pozitivă apare atunci când la minime succesive în graficul de prețuri nu corespund aceleași minime în indicator sau oscilator.

Se spune că un titlu sau un indice sunt supracumpărate când au suferit o creștere semnificativă a prețurilor sau foarte rapidă în raport cu o perioadă de timp determinată. Această situație de supracumpărare indică de obicei o probabilitate mare de o retragere a prețurilor, care nu trebuie să fie neapărat o schimbare de tendință.

Situația opusă este starea de supravânzare; prețurile au corectat semnificativ în raport cu o perioadă de timp sau o perioadă determinată, și crește considerabil probabilitatea ca să se poată produce o revenire, care nu trebuie să fie neapărat oschimbare de tendință.

Indicatori de tendință sau oscilatori tehnici

Medie Mobilă Exponențială

Medie Mobilă Exponențială (Exponential Moving Average – in engleză) este un indicator care derivă din utilizarea Mediei Mobile Simple într-o încercare de a acorda o importanță progresivă cotațiilor mai recente utilizând un sistem de ponderare exponențială și care ia în considerare toate datele seriei. Perioada este utilizată pentru a calcula factorul de ponderare: dacă P este numărul de zile din perioadă, factorul de ponderare este 2/(P+1). Este folositor pe piețele în tendință. Pe piețele plate sau fără tendință, utilizarea sa este restricționată de numărul mare de semnale false pe care le generează.

La ce servește?

 • Funcția sa principală este de a netezi seriile de date pe care se calculează, permițând observarea mai clară a direcției actuale, adică tendința sa.
 • Datorită modului său de calcul, media mobilă este un indicator urmăritor, nu lider. Și prezintă o întârziere de atâtea sesiuni cât indică perioada sa de calcul. Spre deosebire de media mobilă simplă și media mobilă ponderată, Media Mobilă Exponențială efectuează virajele mai devreme și, prin urmare, este mai sensibilă la schimbările de direcție ale prețurilor.
 • Permite proiectarea sistemelor de tranzacționare, de cumpărare/vânzare automate precum si stabilirea suporturilor și rezistențelor dinamice în diferite intervale de timp.

Sugestie de tranzacționare Medie Mobilă Exponențială:

Este posibil să utilizați un sistem de operare automat bazat pe medii mobile exponențiale cu 13 perioade calculate pe prețul de închidere și două medii mobile exponențiale pe 3 sesiuni calculate pe maximul și minimul sesiunii.

Vom cumpăra (vom deschide o poziție lungă) când prețul de închidere trece în creștere media mobilă a maximelor și media mobilă pe închidere este ascendentă. Vom închide poziția de cumpărare dacă închiderea trece în scădere media mobilă a minimelor.

De asemenea, vom vinde (vom deschide o poziție scurtă) când prețul de închidere trece în scădere media mobilă a minimelor și media mobilă a închiderilor este descendentă.

Vom închide poziția de vânzare dacă închiderea este superioară mediei mobile a maximelor.

Media Mobilă Ponderată

Media Mobilă Ponderată este un indicator care derivă din utilizarea Mediei Mobile Simple într-o încercare de a acorda o importanță progresivă cotațiilor mai recente față de primele din perioada în care se calculează.

Calculul se face prin înmulțirea fiecărei închideri de preț cu o greutate care scade progresiv, aplicându-se cea mai mare greutate la închiderea cea mai recentă. Se face suma tuturor închiderilor perioadei ajustate după greutatea lor și se împarte la suma totală a greutăților. Pe măsură ce se introduce o nouă închidere, dispare cea mai îndepărtată din perioadă și greutățile sunt realocate.

Funcția sa principală este de a netezi seriile de date pe care se calculează, permițând observarea mai clară a direcției actuale de pret. Spre deosebire de media mobilă simplă, Media Mobilă Ponderată se ajustează mai mult la seria de prețuri acordând mai multă importanță închiderilor mai recente și, prin urmare, este mai sensibilă la mișcările din apropierea sa. Pperioada de calcul variază de la 3 la 25 de zile, pentru termen mediu de la 30 la 75 de zile și pentru termen lung între 100 și 200 de zile. Este util in piețele în tendință.

Sugestie de Trading Media Mobilă Ponderată

Este posibil să se utilizeze un sistem de detectare a pieței în tendință bazat pe trei medii mobile de 3,13 și 21 de perioade. Piața va fi în tendință laterală atâta timp cât media cea mai scurtă dintre toate se află între celelalte două, indiferent de direcția sa. Piața va fi în tendință în restul cazurilor și direcția tendinței trebuie să fie furnizată de cele două medii mai mari.

Media Mobilă Simplă

Media Mobilă Simplă este unul dintre instrumentele de bază ale analizei tehnice.

Este o medie a prețurilor de închidere de n zile, care se recalculează pe măsură ce se adaugă noi cotații, menținând pentru calcul în mod constant același număr de închideri pe care îl indică perioada. Funcția sa principală este de a netezi seriile de date pe care se calculează, permițând observarea mai clară a direcției actuale, adică a tendinței. Permite proiectarea sistemelor de tranzacționare, de cumpărare/vânzare automată si stabilirea suporturilor și rezistențelor dinamice în diferite perioade de timp.

Sugestie de Trading Media Mobilă Simplă:

Pentru a filtra semnalele false ale intersectării prețului cu media mobilă simplă, este posibil să se utilizeze benzi de % peste medie. Acestea se obțin prin adăugarea și scăderea la medie între 1% și 3%. Vom obține astfel semnalul de cumpărare când prețul trece banda superioară și semnalul de vânzare când prețul de închidere depășește banda inferioară.

R.S.I. Classic

RSI sau Indicele de Forță Relativă este indicatorul tehnic cel mai popular creat de Welles Wilder. Numele său nu este foarte fericit deoarece poate induce în eroare. Această forță relativă pe care o măsoară nu se referă la nicio altă valoare sau indice, ci este o măsură internă proprie.

indicatori tehnici explicati
Sursa: Binance

Are o reprezentare liniară și reflectă forța prețului acumulată în perioada de calcul utilizată.

RSI Încearcă să evite valorile eronate care apar în oscilatoare precum Momentul sau Rata de Schimb și să le prezinte într-o formă normalizată, indiferent de acțiunea sau indicele utilizat.

Este un indicator normalizat care se mișcă pe o scară de la 0 la 100 cu două zone care marchează nivelurile de supravânzare 0-20(30) și de supracumpărare (70)80-100. Servește pentru a furniza semnale de cumpărare/vânzare și pentru a stabili momentul prețurilor, precum și pentru a determina dacă piața este supracumpărată sau subvândută.

Parametrul folosit în mod implicit este de 14 sesiuni. Cu cât perioada este mai mică, cu atât indicatorul devine mai sensibil. Este foarte eficient în analiza divergențelor și ajută la determinarea punctelor extreme de piață.

Sugestie de Tranzacționare RSI:

Este posibil să trasezi linii de tendință în RSI care evoluează paralel cu cele trasate în graficul prețurilor. În general, linia de tendință trasată în RSI este tăiată înainte de cea din graficul prețurilor.

Dacă RSI nu oferă semnale sau indicații „tradiționale”, poate fi interpretat ca un indicator de Moment. Astfel, daca RSI > 50 și în creștere, inseamnă moment pozitiv; RSI < 50 și în scădere inseamnă moment negativ. Se mai poate cumpăra sau vinde cand RSI trece peste sau sub nivelul 50.

MACD

MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile) este un indicator creat de Gerard Appel și care a avut alți dezvoltatori cu noi contribuții, cum ar fi Tomas Aspray (MACD-Mo / MACD-Hi). Este un indicator bazat pe diferența de amplitudine a două medii exponențiale cu diferite perioade la care se aplică o nouă medie exponențială.

Este compus din două linii care oscilează în jurul liniei de 0, prima dintre ele este diferența dintre cele două medii mobile și a doua este media mobilă exponențială a diferenței.

Media mobilă exponențială a diferenței este cunoscută ca linie de semnal.Uneori, diferența dintre aceste două linii este reprezentată și pe același grafic sub formă de histogramă.

indicatori

Ca și alte indicatoare bazate pe medii mobile, utilitatea sa este de a furniza semnale de cumpărare și vânzare când piața este în tendință (trend). Permite identificarea divergențelor între oscilator și graficul prețurilor și, de asemenea, marcarea momentelor sau nivelurilor de supracumpărare sau de vânzare.

Intersecțiile celor două linii marchează cumpărările și vânzările. Dacă MACD trece linia de semnal în creștere, este posibil începutul unui mișcare în creștere și se activează o cumpărare. Dacă MACD trece linia de semnal în scădere, crește posibilitatea începutului unei mișcări în scădere și se activează o vânzare.

Valorile implicite ale perioadelor medii utilizate pentru calcul sunt 12 pentru media exponențială rapidă, 26 pentru media exponențială lentă și 9 pentru media exponențială a diferenței.

Sugestie de Trading MACD:

Încercați să utilizați ca parametri numere obținute prin seria Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) Media exponențială scurtă = 13, Media exponențială lungă = 21, Media exponențială a diferenței = 8.

Ichimoku

Graficele Ichimoku sunt un indicator care arată direcția trendului și nivelurile de suport și rezistență. Este compus din mai multe linii, un nor, linia de conversie și linia de bază. Este folosit pentru a identifica oportunitățile de cumpărare și vânzare și pentru a determina direcția trendului.

tehnici

Indicatori de volatilitate

Volatilitatea este măsura care indică forța și intensitatea cu care prețurile unui activ se schimbă. Situațiile de volatilitate sunt clasificate astfel:

 • Volatilitate mare: dacă prețul oscilează foarte brusc și își schimbă continuu direcția, este vorba de un moment foarte volatil.
 • Volatilitate scăzută: dacă variațiile sunt mai mici, indică o volatilitate scăzută.

Să vedem cei trei indicatori de volatilitate cei mai răspândiți:

Benzile Bollinger sunt un indicator sub forma de benzi care înconjoară graficul prețurilor. A fost dezvoltat de John Bollinger și este oferit de toate platformele de tranzacționare.

Benzi Bollinger

Se calculează pe baza unei medii mobile (simple sau exponențiale) și pe prețul de închidere. Pretul este înconjurat de două benzi obținute prin adăugarea și sustragerea valorii medii a 2 deviații standard.

Această măsură a volatilității (deviația standard) este cea care determină lățimea benzilor.

Servește pentru a localiza prețul într-un interval relativ la evoluția sa anterioară.

Ajută la a determina dacă exista volatilitate in piața. De asemenea, permite obținerea nivelurilor de prețuri și determinarea dacă valoarea se află în zone de suport sau rezistență dinamice.

Valorile implicite utilizate pentru calculul său sunt 21 pentru medie și 2 deviații standard. Dacă se reduce sau se crește semnificativ valoarea mediei, trebuie să ajustați în același sens numărul de deviații standard. Pentru valori ale mediei peste 50 (termen lung) => 2,5 deviații; valori ale mediei apropiate de 10 (termen scurt)=> 1,5 deviații.

Dacă prețurile sunt peste medie și aproape de banda superioară, sunt relativ ridicate, poate exista o supra-cumpărare. Dacă sunt sub medie și aproape de banda inferioară, sunt relativ scăzute, poate exista o supra-vânzare.

Pe de altă parte, dacă benzile se strâng peste prețuri, indică faptul că piața este foarte puțin volatilă. Acest lucru oferă un avantaj investitorului care folosește opțiuni.

Sugestie de Trading cu Benzi Bollinger:

Maximele/minimele în afara benzilor urmate de maxime/minime în interiorul benzilor de obicei sugerează schimbarea tendinței.

Alti indicatori de volatilatate

ATR sau Average True Range

Este un indicator tehnic de volatilitate utilizat pentru a măsura amplitudinea mișcărilor de preț. ATR este o măsură a distanței dintre prețul maxim și minim al unui activ într-o anumită perioadă. Cu cât intervalul de preț este mai larg, cu atât valoarea ATR este mai mare. Traderii folosesc ATR pentru a determina dimensiunea pozițiilor lor și pentru a stabili stop-loss și obiective de profit în funcție de volatilitatea pieței.

Canalele Keltner

Canalele Keltner sunt un indicator de volatilitate care utilizează o medie mobilă exponențială și două linii de canal proiectate deasupra și dedesubtul mediei mobile. De asemenea, Canalele Keltner se ajustează automat pentru a reflecta volatilitatea pieței.

 • Când volatilitatea este mare, canalul se extinde.
 • Când volatilitatea este mică, canalul se contractă.

Traderii folosesc canalele Keltner pentru a identifica direcția trendului și pentru a stabili posibilele puncte de intrare și de ieșire.

Indicatori de momentum

Stochastic

Este un indicator dezvoltat de George Lane compus din două linii cunoscute sub numele de %K și %D.

Se bazează pe observația că atunci când prețurile cresc, prețul de închidere se apropie mai mult de maximele zilei, iar când prețurile scad, prețul de închidere este mai aproape de minimele sesiunii.

Ceea ce încearcă acest oscilator este să stabilească în % cum este prețul de închidere al sesiunii în raport cu intervalul de preț al perioadei de calcul.

La ce servește?

Indicatorul Stochastic este funcțional când valorile nu se află în tendințe puternice și este folosit pentru a determina diferitele zig-zag-uri în care se mișcă prețurile; implicit, pentru a oferi semnale de cumpărare și vânzare.

Este un indicator normalizat care se mișcă într-o scară de la 0 la 100 și prezintă două zone sau niveluri care dobândesc o importanță specială atunci când sunt atinse de indicator. Aceste zone sau niveluri sunt între 0 și 20 și între 80 și 100.

Uneori, în funcție de preferințe, aceste limite sunt extinse până la 30 și până la 70. Aceste zone marchează zonele de supravânzare și de supracumpărare.

indicatori trading

Cum se utilizează?

Parametrii impliciti folosiți în Stochastic Classic sunt 14 pentru %K și 7 pentru %D, unde 14 este perioada în zile care este luată ca referință pentru calcule și 7 pentru a calcula versiunea netezită a %K.

Acest Stochastic Classic este cunoscut și sub numele de Stochastic Rapid. De asemenea, se utilizează o altă versiune cunoscută sub numele de Stochastic Slow și care utilizează 3 parametrii, ultimul fiind o nouă netezire care se aplică liniilor, a cărei valoare implicită este de obicei 3.

Indicatorul oferă un semnal de cumpărare atunci când se produce o tăiere a liniei %K deasupra %D în zona de supravânzare 0-20(30).

Indicatorul activează un semnal de vânzare atunci când se produce o tăiere a liniei %K sub %D în zona de supracumpărare (70)80-100.

De asemenea, este folosit foarte mult pentru analiza divergențelor.Tăierile sale de linii marchează întotdeauna o schimbare de direcție în prețuri, problema este că nu este posibil să se cuantifice amplitudinea mișcării.

Sugestie de Trading:

Dacă piața este în trend, utilizați tăierile indicatorului în afara zonelor de supracumpărare și supravânzare pentru a adăuga in direcția trendului.

Într-o piață cu o tendință puternică ascendentă, cumpărați când linia %K se situează deasupra %D. Într-o piață cu o tendință puternică descendentă, vindeți când linia %K se situează sub %D.

ADX-DMI

Aceștia sunt un set de indicatori dezvoltați de Welles Wilder care sunt reprezentați grafic cu trei linii ADX, DI+ și DI-.
ADX este calculat pe baza Indicelui de Mișcare Direcțională
.
Indicele de Mișcare Direcțională (DMI) se descompune în DI+ (indice direcțional pozitiv) și DI- (indice direcțional negativ) și este o măsură a cantității de mișcare în sus sau în jos a prețurilor.

La ce servește?

ADX încearcă să măsoare forța tendinței curente în vigoare.Este un oscilator normalizat, adică se mișcă întotdeauna în aceeași scară, care în acest caz este între 0 și 100. DMI este un indicator de tendință normalizat pe o scară de la 0 la 100.

Cum se utilizează?

ADX utilizează ca parametru implicit valoarea 14, aceeași care se utilizează pentru calculul DMI.
O valoare scăzută a ADX, de obicei sub 20, indică o piață fără tendință și volatilitate scăzută. O trecere peste acest nivel poate marca începutul unei tendințe (atât descendentă cât și ascendentă). Dacă ADX are o valoare peste 40 și începe să scadă, este un semnal de slăbire a tendinței actuale.

ADX nu informează despre direcția tendinței, utilizarea sa este pentru a determina dacă piața este sau nu în tendință și pentru a evalua forța sa.

DMI se utilizează cu întretaierea liniilor sale: DI+ trece peste DI- și se activează o poziție de cumpărare; dacă DI- trece peste DI+ se activează poziție de vânzare.

Sugestie de Trading:

Utilizarea în mod simultan a celor doi indicatori. ADX este utilizat pentru a filtra semnalele furnizate de DMI:

 • Cumpărare sau Deschidere de poziție lungă => (DI+ trece peste DI-) ȘI (ADX crește peste 20.)
 • Vânzare sau Închidere de poziție lungă => (DI+ trece sub DI-) SAU (ADX scade.)
 • Cumpărare sau Închidere de poziție scurtă => (DI- trece sub DI+) SAU (ADX scade.)
 • Vânzare sau Deschidere de poziție scurtă => (DI- trece peste DI+) ȘI (ADX crește peste 20.)

Alte indicatoare de Momentum

Volum

Volumul arată cantitatea tranzacționată într-o anumită perioadă de timp. Este folosit pentru a confirma tendințele și tiparele din piață și pentru a identifica posibile schimbări în direcția prețurilor.

Profilul de volum

Profilul de volum este un indicator care arată volumul tranzacțiilor în funcție de preț într-o anumită perioadă de timp. Acesta ajută traderii să identifice zonele de interes major din piață, ceea ce poate fi util pentru determinarea nivelurilor de suport și rezistență.

Oscilatorul Williams

Este un indicator de moment care ajută la identificarea direcției și a forței unui trend. Se bazează pe relația dintre prețul de închidere actual, prețurile cele mai mari și cele mai scăzute dintr-o anumită perioadă.

Mansfield RSC

Acest indicator măsoară performanța relativă a unui titlu față de un indice de referință. Ajută traderii să identifice titlurile care performează peste media pieței.

VWAP

VWAP arată prețul mediu ponderat pentru volumul unui titlu într-o anumită perioadă de timp. Este utilizat pentru a determina prețul mediu la care au fost tranzacționate titlurile și pentru a identifica posibile niveluri de suport și rezistență.

În această clasificare trebuie menționate și MACD și RSI, care pot fi utilizate atât pentru a măsura forța unui trend, și deci momentumul, cât și pentru a strategiza posibile schimbări de trend.

În ambele cazuri, indicatorii au o varietate de utilizări, de la identificarea trendurilor și tiparelor la măsurarea riscului unei investitii.

Articole similare

Sfaturi pentru a alege un bun broker Forex
În anii '70 a fost creat piața Forex sau piața valutară, iar în ultimii ani a cunoscut o creștere puternică datorită internetului și noilor tehnologii. Există studii care indică faptul că există tranzacții zilnice pe piața Forex în valoare de 7 tr...