Ce este rentabilitatea capitalului propriu (ROE) și ce înseamnă?

ROE (return on equity sau rentabilitatea capitalului propriu) este un indicator financiar care are ca scop evaluarea randamentului sau rentabilității generate de o companie în raport cu capitalul său propriu.

ROE

Formula ROE

Formula ROE are ca numărător profitul net al companiei și ca numitor capitalul net, care poate fi calculat ca o medie, de exemplu, a ultimelor 12 luni. Obținem profitul net din contul de profit și pierdere și capitalul net se găsește în bilanț.

Patrimoniul net poate fi, de asemenea, calculat ca activele minus pasivele companiei.

Unde:

 • Venit Net: reprezintă profitul companiei după deducerea tuturor cheltuielilor, taxelor și costurilor din veniturile totale.
 • Capital Propriu: se referă la valoarea totală a investițiilor acționarilor în companie.

De ce este important ROE?

ROE este un indicator important pentru investitori și analiști financiari deoarece oferă o viziune asupra performanței companiei în termeni de cum utilizează patrimoniul pentru a genera profituri.

Un ROE ridicat, în general, indică faptul că acea companie generează un randament ridicat asupra patrimoniului, în timp ce un ROE scăzut poate indica un randament scăzut sau chiar pierderi.

Ce înseamnă un ROE bun?

Este esențial să se țină cont de faptul că ROE nu este un indicator perfect și poate fi afectat de factori precum utilizarea datoriilor.

Cum pot datoriile să distorsioneze ROE? Profiturile pot fi generate din îndatorare. Prin urmare, se obține un ROE ridicat, dar care nu ține cont de nivelul de îndatorare.

În plus, ROE poate varia semnificativ de la o companie la alta și de la un sector la altul, astfel încât este important să se compare ROE-ul unei companii cu cel al firmelor similare sau cu media sectorului.

Companiile din sectoare cu cerințe mari de capital, cum ar fi mineritul sau serviciile de bază (utilități), au de obicei un nivel ridicat de active și de patrimoniu net. Prin urmare, ROE-ul lor tinde să fie mai mic decât cel al unei companii dintr-un sector unde nu este necesar atât de mult capital, cum ar fi tehnologia.

Cum să interpretezi ROE?

Iată câteva sfaturi pentru a utiliza ROE pentru a evalua rentabilitatea unei companii:

 1. Compară ROE-ul unei companii cu cel al altor companii similare.
 2. Compară ROE cu media sectorului. Acest lucru poate oferi o idee despre cum se descurcă firma în comparație cu alte firme din același sector.
 3. Consideră contextul, deoarece este important să ții cont de momentul în care se află afacerea și cum poate afecta ROE. De exemplu, o companie cu un nivel ridicat de datorii poate avea un ROE mai mic din cauza dobânzii pe care trebuie să o plătească.
 4. Consideră performanța de-a lungul timpului. ROE poate varia semnificativ de la un an la altul.
 5. Folosește ROE împreună cu alți indicatori pentru a obține o viziune completă asupra rentabilității companiei.

Cum se poate crește ROE al unei companii?

Unele modalități de a crește ROE al unei companii sunt:

 1. Creșterea profitului net: Unele moduri de a face acest lucru sunt creșterea vânzărilor sau reducerea costurilor.
 2. Reducerea capitalului propriu.
 3. Folosirea eficientă a împrumuturilor: utilizarea pasivelor poate crește ROE pe termen scurt, atâta timp cât compania poate genera suficient profit pentru a acoperi dobânzile împrumutului. Cu toate acestea, un nivel ridicat de datorie poate, de asemenea, crește riscul și poate reduce stabilitatea financiară a companiei.
 4. Îmbunătățirea eficienței operaționale: creșterea eficienței poate ajuta la creșterea profitului net al companiei și, prin urmare, ROE. Acest lucru poate include reducerea costurilor, creșterea productivității și îmbunătățirea calității produselor sau serviciilor.

Cum pot folosi ROE pentru a analiza acțiunea unei companii?

ROE ne poate permite să estimăm nivelul de creștere durabilă a companiei și potențialul de creștere a dividendelor pe care le plătesc acțiunile sale. Pentru aceasta, trebuie să se ia în considerare rata de retenție, care este procentul profiturilor care este reținut și reinvestit în aceeași companie.

Astfel, putem calcula rata de creștere durabilă, care este rata la care o companie poate crește fără a trebui să recurgă la îndatorare pentru a finanța expansiunea sa.

De exemplu, să presupunem că ROE al unei companii este de 11%, iar rata sa de retenție este de 65%. Acest lucru înseamnă că rata de creștere durabilă este de 7,15% (11%*65%).

O acțiune care crește mai lent decât rata sa de creștere durabilă poate fi subevaluată sau poate exista un risc crescut. În orice caz, investitorul va trebui să analizeze compania în detaliu utilizând analiza fundamentală pentru a ajunge la o concluzie.

Care este diferența dintre ROE și ROA?

Spre deosebire de ROE, ROA are ca numitor activele companiei. Adică, în acest caz, nu se scad pasivele. ROA se concentrează exclusiv pe eficiența cu care o companie își utilizează activele pentru a produce profit. Este calculat prin împărțirea profitului net după impozite la totalul activelor medii și oferă o idee despre cât de bine managementul utilizează activele companiei pentru a genera venituri.

În plus, comparația dintre ROE și ROA ar trebui făcută cu cea a altor companii din același domeniu, sau cu media sectorului.

Limitările ROE

ROE poate avea mai multe limitări în unele scenarii:

 • Profituri inconsistente: să presupunem că o companie a generat pierderi în mai multe perioade. Acest lucru reduce capitalul propriu și se înregistrează ca pierderi reținute. Acum, să ne imaginăm că, după această perioadă nefavorabilă, compania obține profituri. Calculând ROE, vom avea un capital propriu redus, ceea ce ar putea genera un raport ridicat din cauza distorsiunii produse de pierderile anterioare.
 • Exces de datorii: Cum am explicat mai devreme, o companie poate produce profituri, dar a acumulat datorii. Astfel, pe termen scurt, se poate observa poate un ROE ridicat, dar o îndatorare mare ar putea afecta ulterior rezultatele afacerii.
 • Capital propriu negativ: Dacă capitalul propriu este negativ sau dacă rezultatul companiei nu a fost profit, ci pierderi, acest lucru distorsionează ROE și este mai puțin util investitorului în acest caz.

În rezumat, un ROE ridicat în principiu este un semn pozitiv, dar un ROE foarte ridicat poate indica un exces de datorii sau profituri inconsistente, așa cum am explicat mai sus.

Exemplu de ROE

Să presupunem că o companie prezintă următoarele informații:

 • EBIT: 1.300 €
 • Impozite: 400 €
 • Dobânzi: 200 €
 • Active totale: 21.000 €
 • Pasiv: 15.000 €

Profit net:

EBIT-impozite-dobânzi= 1.300-400-200= 700 €

Capital propriu:

Active – pasive= 21.000-15.000= 6.000 €

ROE= 700/6.000= 11,67%

Adică, pentru fiecare 100 de euro de capital se generează 11,67 euro de profit net.

Concluzie

Randamentul capitalului propriu (ROE) reprezintă un indicator financiar vital care măsoară capacitatea unei companii de a genera profit din capitalul acționarilor săi, oferind astfel o imagine valoroasă asupra eficienței și rentabilității. Prin cuantificarea profitului net ca procent din capitalul propriu, ROE permite investitorilor și analiștilor să evalueze performanța financiară a companiei în comparație cu entități similare din sectorul său, dar și să anticipeze potențialul de creștere durabilă și de majorare a dividendelor. Ca urmare, acest indicator este esențial în procesul de luare a deciziilor de investiții, oferind o bază solidă pentru evaluarea atractivității și viabilității pe termen lung a unei companii.

Întrebări frecvente

ROE poate fi prea mare?

Da, un ROE extrem de mare poate fi semnalul unui nivel de risc crescut, datorită unui capital propriu redus sau a utilizării excesive a datoriilor pentru finanțare.

Care este diferența dintre ROE și ROI?

ROE măsoară rentabilitatea capitalului propriu al acționarilor, în timp ce ROI (randamentul investiției) măsoară rentabilitatea totală a unei investiții, indiferent de sursa finanțării.

Cum poate o companie îmbunătăți ROE-ul său?

O companie poate îmbunătăți ROE prin creșterea profitului net, reducerea datoriilor (și astfel a capitalului total), sau printr-o combinație eficientă a ambelor strategii.

.

Articole similare