Rentabilitatea investiției (ROI) – ce este și ce înseamnă?

ROI (return on investment), sau rentabilitatea investiției, este o măsură a randamentului utilizată pentru a compara eficacitatea diferitelor investiții.

De obicei, ROI este determinat prin împărțirea profitului sau a rentabilității obținute dintr-o investiție la costul acesteia.

return of investment

Ce înseamna ROI?

Rentabilitatea investiției are ca funcție calcularea directă a recompensei unui proiect în particular, în raport cu costul necesar.

ROI se exprimă ca un procent. Este popular datorită versatilității și simplității sale și poate fi modificat pentru diferite situații. În funcție de context, ROI va avea un sens sau altul:

  • Pentru o companie, poate fi o modalitate de a măsura eficiența managementului, profiturile, economia de costuri sau abilitatea companiei de a obține profituri utilizându-și activele.
  • ROI poate fi, de asemenea, utilizat pentru a justifica un proiect, bazat pe beneficiile estimate ale proiectului și costurile sale prevăzute.
  • Uneori, este folosit pentru a măsura rentabilitatea eforturilor depuse pentru a crește cota de piață, pentru a intra pe piețe noi sau pentru a dezvolta un anumit tip de infrastructură. În aceste cazuri, ROI ar servi pentru a măsura eficiența în îndeplinirea obiectivelor.

ROI – compararea diferitelor proiecte

Comparând ROI-ul diferitelor proiecte, putem determina care dintre ele ar trebui să fie abordat.

Regula este simplă: dacă o investiție nu are un ROI pozitiv sau alte investiții au un ROI mai mare, acea investiție nu ar trebui să fie realizată.

Trebuie să menționăm că, dacă nu suntem precauți, ROI-ul poate fi manipulat pentru a se potrivi nevoilor utilizatorului sau ale șefului de proiect. Acest lucru este posibil, de exemplu, pentru că pot exista unele costuri asupra cărora nu este clar dacă ar trebui sau nu să fie incluse atunci când se calculează beneficiul investiției.

Cum calculăm ROI?

Acesta se poate calcula folosind 2 metode diferite.

  • Metoda simplă implică scăderea costului inițial al investiției din valoarea finală a investiției și apoi împărțirea rezultatului la costul inițial al investiției. Acest calcul oferă procentul de rentabilitate al investiției.
  • Metoda fluxului de numerar este folosită pentru a evalua investițiile care generează fluxuri de numerar pe parcursul mai multor perioade. Se calculează suma fluxurilor de numerar nete ajustate pentru perioada de timp, după care se împarte la investiția inițială. Această metodă este adesea folosită în evaluarea proiectelor de capital sau a investițiilor imobiliare și poate include actualizarea fluxurilor de numerar pentru a reflecta valoarea timpului banilor.

Aceste metode oferă perspective diferite asupra rentabilității, prima fiind mai simplă și directă, în timp ce a doua este mai complexă și ține cont de factori adiționali precum valoarea timpului banilor.

Pentru a înțelege metodele, trebuie să ținem cont de următoarele:

  • ROI-ul este reprezentat ca procent deoarece este intuitiv și mai ușor de înțeles.
  • Calculul ROI-ului include un randament net în numitor care poate fi pozitiv sau negativ.
  • Când calculele ROI arată o cifră pozitivă, înseamnă că randamentele totale depășesc costurile totale.
  • Când calculele ROI arată o cifră negativă înseamnă investiția produce o pierdere.
  • Pentru a calcula ROI cu mai multă precizie, trebuie să se ia în considerare randamentele totale și costurile totale.

ROI în marketing

Unul dintre cele mai comune utilizări ale acestui indicator este în marketingul digital. Principiul este același, împărțirea randamentului la investiția făcută.

De exemplu, să presupunem că venitul mediu pentru fiecare utilizator al site-ului nostru care a devenit client este de 80 de lei, iar pagina a obținut 120 de clienți în timpul lunii. De asemenea, costul de întreținere al paginii este de 6.800 de lei pe lună.

În primul rând, putem calcula randamentul:

(80*120)-6.800=9.600-6.800=2.800

Apoi, împărțim la cost:

2.800/6.800=0,4118=41,18%

Rezultatul ne indică că, pentru fiecare leu investit, s-au obținut 0,4118 lei de profit.

Concluzii ROI

Randamentul investiției (ROI) este un indicator financiar care măsoară eficiența și profitabilitatea investițiilor, oferind o bază solidă pentru decizii investiționale informate. Prin calcularea ROI, reflectând eficiența investițiilor, împreună cu alte rate fundamentale, sunt esențiali pentru evaluarea profundă a sănătății financiare a unei companii, esențiali pentru o analiză financiară a firmelor.

Acest lucru permite identificarea celor mai rentabile moduri de a aloca resursele, maximizând astfel valoarea pentru acționari și contribuind la strategia de creștere pe termen lung a companiei. În esență, ROI servește ca un instrument esențial în analiza financiară, îndrumând alocarea capitalului către cele mai eficiente utilizări.

Întrebări frecvente

Este ROI util pentru investițiile pe termen lung?

ROI este util pentru evaluarea inițială, dar pentru investițiile pe termen lung, ar putea fi mai adecvat să se utilizeze indicatori care iau în considerare valoarea timpului banilor, cum ar fi Valoarea Actuală Netă (VAN) sau Rata Internă de Rentabilitate (RIR).

Pot compara ROI-uri de la diferite investiții?

Da, compararea ROI-urilor de la diferite investiții poate oferi o perspectivă asupra eficienței relative a fiecărei investiții, dar este important să se țină cont de factori precum riscul și durata investiției.

Cum afectează inflația calculul ROI?

Inflația poate eroda valoarea reală a returnărilor, astfel că este important să se ajusteze calculul ROI pentru inflație, pentru a obține o imagine mai precisă a rentabilității.

Articole similare

Ce este dobânda compusă și cum se calculează?
Unul dintre cele mai importante principii în finanțe este, fără îndoială, dobânda compusă. Acest articol prezintă ce este dobânda compusă, cum se calculează, și de ce este acest concept foarte important pentru investitori. Dobânda compusă sau "do...