Cum funcționează efectul de levier în finanțe și investiții?

Levierul descrie raportul dintre capitalul propriu investit și suma totală implicată într-o tranzacție financiară. Este vorba, mai precis, de proporția dintre suma împrumutată și fondurile personale investite pentru realizarea unei investiții.

ce inseamna levier la bursa
Sursa: Learn G2

Această noțiune reflectă nivelul de îndatorare asumat pentru a finanța o investiție, punând accent pe relația dintre fondurile împrumutate și cele proprii utilizate în acest scop. 

Levierul, atunci când este aplicat cu prudență și însoțit de un context favorabil, poate amplifica mult profiturile. Prin urmare, acesta oferă posibilitatea de a obține un randament superior dintr-o investiție inițială relativ redusă.

Totuși, utilizarea unui levier ridicat vine cu riscuri semnificative pentru stabilitatea financiară. Dacă situația evoluează nefavorabil, un nivel înalt de levier ne restrânge capacitatea de a lua decizii flexibile și amplifică vulnerabilitatea noastră, potențial conducând la pierderi ce pot culmina cu falimentul.

Tipuri de efect de levier

În spectrul levierului, două categorii se disting cu precădere: levierul financiar și levierul operațional.

Efectul de levier financiar

Așa cum am explicat mai sus, efectul de levier financiar se manifestă prin utilizarea împrumuturilor sau a altor forme de datorie pentru a mări ponderea capitalului propriu într-o investiție. Prin urmare, se axează pe raportul dintre capitalul personal investit și suma împrumutată pentru realizarea unei tranzacții financiare.

Efectul de levier operațional

Efectul de levier operațional se referă la relația dintre costurile fixe și variabile în cadrul unei afaceri și modul în care aceasta afectează profitul operațional al companiei pe măsură ce vânzările se schimbă.

O companie cu costuri fixe ridicate (cheltuieli care nu se schimbă indiferent de cât de mult produce sau vinde compania, cum ar fi chiriile sau salariile angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată) va avea un grad mai mare de efect de levier operațional. Asta înseamnă că, pentru fiecare unitate adițională vândută, profitul operațional va crește mai mult decât ar face-o într-o companie cu costuri fixe mai mici. Efectul de levier operațional poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile, în funcție de fluctuațiile vânzărilor.

Instrumente financiare cu efect de levier

Exista mai multe instrumente financiare care utilizează efectul de levier, inclusiv:

Pentru ambele instrumente, utilizarea efectului de levier necesită experiență și prudență.

Levierul în lumea tranzacționării

Levierul în contextul tranzacționării reprezintă un exemplu clar al conceptului de levier financiar descris anterior. În sfera trading-ului, levierul financiar este un instrument ce facilitează amplificarea potențialului de profit al unei investiții prin utilizarea datoriei.

În tranzacționare, brokerul cu care operăm ne avansează capitalul de care avem nevoie pentru a efectua o operațiune. Și noi, în schimb, trebuie să oferim o garanție, pe care o numim marjă.

Această strategie sau instrument permite investitorilor să efectueze operațiuni care, fără levier, nu ar putea fi realizate, în același timp, din același motiv, crește rentabilitatea în caz de succes.

👉 Descoperă: top brokeri online pentru începători

Formula levierului

Una dintre formulele utilizate este indicele de levier care măsoară relația dintre datorie și capitalul propriu.

Formula pentru calculul său este următoarea:

Indicele de levier= Datorie Totală/Capital Total

O altă modalitate de a calcula efectul de levier, luând în considerare o operațiune de investiții, este cea pe care o realizăm prin raportarea investiției totale la resursele proprii investite.

Calculul său este următorul:

Efectul de levier financiar = 1/(Valoarea investiției/Resursele proprii investite)

De asemenea, o altă modalitate de a cunoaște efectul de levier este prin intermediul ratei de levier.

Aceasta se folosește de obicei în proiectele de investiții și ne permite să știm dacă este momentul să ne folosim de levier sau nu.

Calculul său este următorul:

Rata de levier = (Activ total sau suma totală a investiției/fonduri proprii sau capital propriu investit) x (Profit înainte de impozitare/Profituri înainte de dobânzi și impozite).

În concluzie, există diverse forme de a calcula efectul de levier, dar toate au un lucru comun: utilizarea datoriei pentru a face o investiție.

Exemplu de efect de levier

Pentru a încheia, și având în vedere că am văzut un exemplu de efect de levier financiar și operațional de-a lungul articolului, să încheiem cu un simplu exemplu de efect de levier financiar, în scopul de a consolida acest concept important.

Să ne imaginăm că am studiat o investiție care ne-ar putea oferi un randament de 25%, dar avem la dispoziție doar 20 de euro pentru a face investiția.

Acest 25% ne va oferi un randament echivalent cu 5 euro. După cum se poate vedea, un câștig destul de mic. Deoarece nu vrem să pierdem oportunitatea, decidem să apelăm la efectul de levier.

Pentru a face investiția, împrumutăm 50.000 de euro, pe care îi destinăm investiției. După câteva luni, obținem un randament de 25%, așa cum am estimat, lăsându-ne un câștig de 12.500 de euro.

După returnarea capitalului împrumutat, ne rămân 12.500 de euro pe care i-am generat, cu 20 de euro, datorită efectului de levier.

Concluzie

Levierul, fie că este financiar sau operațional, reprezintă o strategie esențială în managementul financiar, oferind companiilor capacitatea de a amplifica potențialul de profit și de creștere prin utilizarea resurselor împrumutate sau prin optimizarea structurii de costuri.

Cu toate acestea, în ciuda potențialului său de a genera randamente semnificative, levierul introduce și un nivel proporțional de risc, deoarece creșterea dependenței de datorie sau costurile fixe majorează vulnerabilitatea în fața fluctuațiilor pieței.

Prin urmare, utilizarea judicioasă a levierului, împreună cu o gestionare prudentă a riscurilor, este crucială pentru succesul și stabilitatea financiară pe termen lung a oricărei entități economice.

Întrebări frecvente

Cum pot investitorii să utilizeze levierul în tranzacționarea pe piețele financiar?

Investitorii pot folosi instrumente financiare cum ar fi marja de tranzacționare, opțiuni și contracte pentru diferență (CFD-uri) pentru a obține expunere mai mare pe piață decât ar permite-o capitalul propriu disponibil, cu scopul de a crește potențialul de profit.

Care sunt strategiile de management al riscului pentru utilizarea eficientă a levierului?

Strategiile includ diversificarea investițiilor pentru a reduce riscul specific, stabilirea unui nivel maxim de expunere la datorie, utilizarea ordinelor de stop-loss pentru a limita pierderile și monitorizarea atentă a performanței investițiilor și a ratelor dobânzilor.

Care sunt riscurile efectului de levier financiar?

Principalele riscuri ale utilizării efectului de levier financiar includ posibilitatea ca randamentul investițiilor să fie mai mic decât costul datoriei, ceea ce poate duce la pierderi financiare.

Articole similare