Ce este un portofoliu de investiții?

Un portofoliu de investiții este o colecție de active financiare. Acesta poate conține acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale, printre altele, deținute de un individ sau o entitate cu scopul de a investi, diversifica banii și genera randamente.

Aceste active pot include acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții, imobiliare, valute, etc. Ideea din spatele unui portofoliu este de a diversifica investiția.

portofolio investitii

Adică, de a distribui banii în diferite tipuri de active și în diferite sectoare. Astfel, se reduce riscul de pierdere în cazul în care una dintre ele nu performează așa cum era de așteptat.

Una dintre cheile pentru a construi un portofoliu de investiții de succes este diversificarea. Aceasta constă în investirea într-o varietate de active pentru a reduce riscul global. Făcând acest lucru, investitorul se protejează de fluctuațiile pieței. In plus, de posibilele pierderi pe care le-ar putea cauza un singur activ în portofoliul său.

Prin urmare, dacă un activ nu performează bine, este posibil ca un altul să compenseze cu un randament bun. Acest lucru ajută la menținerea stabilității portofoliului.

Profilul de risc al investitorului

Un alt aspect relevant în crearea unui portofoliu de investiții este determinarea profilului de risc al investitorului. Acest lucru înseamnă analizarea toleranței la risc și orizontul de timp al investiției.

Mai exact, timpul pe care investitorul intenționează să-și păstreze activele înainte de a avea nevoie de bani. În funcție de acești factori, investitorul va trebui să decidă proporția fiecărui tip de activ în portofoliul său.

De exemplu, un investitor cu o aversiune mai mare la risc ar putea opta pentru obligațiuni de stat sau companii cu risc scăzut. Pe de altă parte, un investitor mai riscant ar putea opta pentru acțiuni ale companiilor emergente sau investiții în criptomonede.

Monitorizarea și ajustarea portofoliului este un alt aspect esențial. Pe măsură ce condițiile pieței și circumstanțele personale ale investitorului se schimbă, este important să revizuim periodic portofoliul și să facem ajustările necesare.

Mai precis, fie vânzând active care nu mai îndeplinesc obiectivele de investiții sau achiziționând noi active care se potrivesc mai bine profilului de risc și obiectivelor investitorului.

Construirea și monitorizarea unui portofoliu eficient necesită cunoștințe și educație financiară. De asemenea, necesită planificare financiară. Mai mult, necesită cunoașterea profilului de risc al investitorului și o analiză constantă a pieței și a activelor care o compun.

Astfel, se va putea adapta strategia de investiții la condițiile în schimbare și se vor putea atinge obiectivele financiare dorite.

👉 Growth vs value | Acțiuni de creștere vs acțiuni de valoare

Cum să construiești un portofoliu de investiții?

În primul rând, este esențial să definim obiectivele de investiții. Acestea vor determina strategia de urmat.

Obiectivele pot fi pe termen scurt, mediu sau lung și vor depinde de nevoile și dorințele investitorului, cum ar fi pensionarea, cumpărarea unei locuințe sau finanțarea studiilor.

Apoi, trebuie să analizăm profilul de risc al investitorului. Acesta va depinde de factori precum vârsta, situația financiară, cunoștințele financiare și toleranța la risc. Acest lucru va permite determinarea tipului de active și strategii care sunt cele mai potrivite pentru fiecare persoană.

Odată stabilit profilul de risc, următorul pas este să cercetăm și să selectăm activele financiare care vor forma portofoliul. Este esențial să diversificăm investiția, incluzând diferite tipuri de active și sectoare, pentru a minimiza riscul și a crește șansele de a obține randamente.

De asemenea, este important să decidem proporția fiecărui tip de activ în portofoliu, ceea ce este cunoscut sub numele de alocare de active. Această alocare trebuie să fie coerentă cu profilul de risc și obiectivele de investiție, căutând un echilibru între rentabilitate și securitate.

În plus, este esențial să efectuăm o monitorizare și ajustare periodică a portofoliului. Acest lucru implică revizuirea performanței activelor și efectuarea de modificări dacă este necesar, în funcție de condițiile pieței și circumstanțele personale ale investitorului.

În cele din urmă, este recomandabil să avem ajutorul profesioniștilor din sectorul financiar, cum ar fi consilieri financiari sau de investiții sau manageri de patrimoniu. Aceștia pot oferi orientare și sprijin în construirea și întreținerea portofoliului.

Tipuri de portofolii de investiții

Putem diferenția portofoliile în funcție de profilul de risc al investitorului, care sunt clasificate în principal în conservatoare, moderate și agresive.

Tipuri de portofolii de investiții
Sursa: Stressprofyourmoney

Portofolii conservatoare

Portofoliile conservatoare sunt concepute pentru investitorii cu o toleranță scăzută la risc. În general, aceste portofolii includ active cu volatilitate și risc mai mici. De exemplu, obligațiuni guvernamentale, depozite la termen sau acțiuni ale unor companii solide și stabile care plătesc dividende.

Obiectivul principal al acestor portofolii este de a păstra capitalul și de a obține venituri regulate cu o creștere moderată.

Portofolii moderate

Portofoliile moderate caută un echilibru între rentabilitate și risc, fiind adecvate pentru investitori cu o toleranță intermediară la risc. Aceste portofolii conțin de obicei o combinație de active de venit fix și venit variabil. Sunt distribuite astfel încât să ofere o creștere a capitalului și un anumit nivel de venituri, menținând în același timp un risc controlat.

Portofolii agresive

Portofoliile agresive sunt orientate către investitori cu o toleranță ridicată la risc și care caută să obțină randamente ridicate. Aceste portofolii sunt compuse în principal din active cu venit variabil, cum ar fi acțiunile companiilor cu un potențial mare de creștere. Pot include și investiții în sectoare specifice, piețe emergente sau instrumente financiare cu risc mai mare. În schimbul unui randament potențial mai mare, investitorii asumă un nivel mai mare de volatilitate și risc de pierdere.

În ceea ce privește orizontul de timp, putem găsi portofolii pe termen scurt, mediu și lung.

Portofoliile pe termen scurt sunt orientate către obiective financiare care trebuie îndeplinite în câțiva ani, astfel încât acestea au de obicei o proporție mai mare de active cu risc scăzut.

Cele pe termen mediu caută un echilibru între creșterea și protecția capitalului. Sunt adecvate pentru obiectivele pe un orizont de cinci la zece ani.

Portofoliile pe termen lung se concentrează pe creșterea capitalului pe parcursul mai multor decenii. Astfel, permit asumarea unui nivel mai mare de risc datorită orizontului temporal larg.

Exemplu de portofoliu de investiții

Pentru a încheia, și cu scopul de a face ca cititorul să înțeleagă și mai bine acest concept, vom prezenta trei exemple de portofolii de investiții, luând în considerare diferitele profiluri de risc menționate anterior.

Portofoliu conservator, echilibrat, si agresiv

  • Portofoliu conservator: Acest tip de portofoliu este destinat investitorilor cu un profil de risc scăzut care prioritizează conservarea capitalului și caută venituri stabile. În acest caz, portofoliul ar putea fi compus în principal din active cu risc mai mic, cum ar fi obligațiuni guvernamentale și corporative cu o calitate a creditului de risc ridicată, precum și depozite la termen fix. De asemenea, ar putea include o proporție mică de acțiuni ale companiilor consolidate și cu un istoric de dividende stabile, pentru a crește potențialul de rentabilitate.
  • Portofoliu echilibrat: Acest exemplu este pentru investitori cu un profil de risc moderat care caută un echilibru între rentabilitate și securitate. Într-un portofoliu echilibrat, investitorul ar putea combina active cu venit fix, cum ar fi obligațiuni și depozite, cu active cu venit variabil, cum ar fi acțiuni ale companiilor din diferite sectoare și regiuni. În plus, ar putea include o parte în fonduri de investiții sau fonduri tranzacționate în bursă (ETF-uri) care aduc diversificare și expunere la diferite piețe.
  • Portofoliu agresiv: În final, portofoliul agresiv este destinat investitorilor cu un profil de risc înalt care sunt dispuși să asume riscuri mai mari în căutarea unor rentabilități superioare pe termen lung. Acest tip de portofoliu ar avea o proporție mai mare de acțiuni ale companiilor, atât din piețele dezvoltate cât și emergente, și ar putea include, de asemenea, investiții în sectoare cu creștere rapidă, cum ar fi tehnologia sau energiile regenerabile. În plus, investitorul ar putea lua în considerare includerea altor instrumente financiare, cum ar fi derivatele sau criptomonedele, care pot crește potențialul de rentabilitate, dar și riscul.

👉 Mai mult despre derivate:

Este important de subliniat că aceste exemple sunt doar ilustrative. Fiecare investitor trebuie să-și construiască propriul portofoliu de investiții în funcție de obiectivele sale.

FAQ

Care este principalul atu al unui portofoliu?

Motivul pentru care investitorii construiesc un portofoliu este legat de reducerea riscului. Diversificarea asigură acest lucru.

De ce sunt investițiile in acțiuni mai riscante?

Acțiunile sunt considerate mai riscante decât obligațiunile, de exemplu. Atunci când dobânzile sunt mici, investitorii își asuma riscuri investind în piața de acțiuni.

Când trebuie să investesc în obligațiuni?

Atunci când se așteaptă ca băncile centrale sa înceapă un ciclu monetar restrictiv (sa reducă dobânzile). Prețul obligațiunilor este invers proporțional cu nivelul dobânzilor din economie.

Articole similare