CAPEX și OPEX – ce sunt și ce înseamnă?

În vastul univers financiar și de afaceri, există termeni și concepte care servesc ca piloni pentru luarea deciziilor strategice. CAPEX și OPEX sunt doi dintre acești termeni, adesea menționați atunci când se discută despre investiții, costuri și sănătatea financiară a unei afaceri.

Deși la prima vedere pot părea ca un jargon tehnic, înțelegerea naturii și aplicării acestor concepte este esențială pentru orice profesionist sau antreprenor care dorește să navigheze cu succes în lumea afacerilor.

ce este capex și opex

CAPEX, sau cheltuieli de capital, se referă la cheltuielile semnificative pe care o companie le face pentru a achiziționa sau îmbunătăți active fizice, cum ar fi echipamente sau imobiliare. Pe de altă parte, OPEX, sau cheltuieli operaționale, acoperă costurile recurente asociate cu operațiunile zilnice ale unei companii, cum ar fi salariile și materiile prime.

Diferența dintre aceste două tipuri de cheltuieli nu se limitează doar la definiția lor. Are implicații profunde pentru modul în care o companie își alocă resursele, își planifică creșterea și își evaluează profitabilitatea.

În acest articol, vom aprofunda CAPEX și OPEX, dezvăluind relevanța și impactul lor în peisajul de afaceri contemporan. Indiferent dacă ești un manager, investitor sau pur și simplu dorești să aflii mai mult, acest articol oferă perspective valoroase asupra a două dintre cele mai cruciale concepte din lumea afacerilor.

Ce este CAPEX?

CAPEX, sau cheltuieli de capital, reprezintă fondurile pe care o companie le utilizează pentru a achiziționa bunuri fizice care îi vor extinde capacitatea de a genera profit. Bunurile achiziționate pot fi mașini noi sau active care îmbunătățesc productivitatea unui echipament sau a unei instalații. Aceste achiziții pot include, de exemplu, hardware (cum ar fi imprimante sau calculatoare), vehicule pentru transportul bunurilor sau construcția unei clădiri noi.

Tipul de industrie în care operează o afacere influențează în mare măsură natura cheltuielilor de capital. Dacă durata de viață utilă a unui activ se extinde dincolo de anul fiscal, atunci compania trebuie să utilizeze amortizarea (în cazul activelor intangibile, cum ar fi brevetele) sau deprecierea (în cazul bunurilor tangibile, cum ar fi echipamentele), cu scopul de a distribui costul acestui activ pe durata sa de viață utilă.

Exemple practice de cheltuieli de capital

 • Achiziționarea de proprietăți sau imobiliare: Când o companie cumpără o clădire nouă pentru a-și extinde operațiunile sau pentru a deschide o nouă filială.
 • Achiziționarea de utilaje: achiziționarea de utilaje noi pentru a crește capacitatea de producție într-o fabrică.
 • Investiție în tehnologie: implementarea unui nou sistem IT sau modernizarea infrastructurii tehnologice existente.
 • Dezvoltarea produselor: cercetare și dezvoltare pentru a crea un produs nou sau pentru a îmbunătăți unul existent.
 • Renovare: modernizarea unui spațiu de birouri sau a unei fabrici.

Cum se calculează CAPEX

Înainte de a explica cum se calculează CAPEX, este important de știut că există diferite tipuri de CAPEX. Cele mai importante sunt:

 • CAPEX de întreținere: aceasta este investiția necesară pentru a acoperi deteriorarea și deprecierea activelor fixe. Prin urmare, ar putea fi înțeleasă ca investiția necesară companiei pentru a menține nivelul actual de vânzări.
 • CAPEX de extindere: aceasta este o investiție în active fixe pentru a crește nivelul actual de vânzări. Cu alte cuvinte, ceea ce investește compania pentru a achiziționa noi active fixe și/sau pentru a îmbunătăți cele actuale pentru a extinde producția și a crește veniturile.

Prin urmare, investiția totală CAPEX a companiei va fi suma celor două anterioare. Astfel, o companie va avea o strategie de extindere atunci când nivelul total de CAPEX este mai mare decât cheltuielile de depreciere. Acest lucru înseamnă că investește nu numai pentru a înlocui activele, dar și pentru a le crește sau îmbunătăți. Formula de calcul a CAPEX este următoarea:

Capex = Investiții capital (PP&E) (anul curent) – Investiții capital (PP&E) (anul anterior) + Depreciere (anul curent)

În alte cuvinte, ai nevoie de următoarele cifre:

 • Suma de bani pe care compania a cheltuit-o pe investiții de capital (PP&E, situat în bilanț) în anul curent și scade banii cheltuiți pe PP&E în anul anterior.
 • Adaugă cheltuielile de depreciere ale anului curent din contul de profit și pierdere.

Beneficii și provocări asociate cu CAPEX

BeneficiiProvocări
Apprecierea activelor: Investițiile în CAPEX pot crește valoarea activelor companiei, consolidându-i bilanțul.Cerere mare de capital: Investițiile în CAPEX necesită în general o cantitate mare de resurse financiare.
Potential de creștere: Achiziționarea sau îmbunătățirea activelor poate deschide noi oportunități de piață și poate crește productivitatea.Risc de investiții: Dacă investiția nu generează randamentele așteptate, poate rezulta în pierderi financiare.
Beneficii fiscale: În multe țări, cheltuielile de capital pot fi depreciate în timp, oferind avantaje fiscale.Gestionare și întreținere: Activele achiziționate sau îmbunătățite pot necesita întreținere regulată și o gestionare adecvată pentru a asigura eficacitatea lor.

Ce este OPEX?

OPEX, sau cheltuieli operaționale, este suma costurilor continue pe care o companie trebuie să le acopere pe termen scurt pentru a continua să funcționeze. Spre deosebire de CAPEX, cheltuielile operaționale sunt complet deductibile fiscal în același an în care sunt efectuate.

Deoarece cheltuielile operaționale reprezintă „majoritatea” cheltuielilor obișnuite ale unei companii, managementul ar trebui să introducă modalități de a reduce aceste cheltuieli fără a provoca scăderi în calitatea produselor și serviciilor sau în rata de producție.

Unele exemple de cheltuieli operaționale includ taxele de licență, publicitatea, cheltuielile de birou, asigurările, administrarea și taxele de proprietate, cheltuielile de călătorie și de vehicule, salariile și materiile prime.

Cum se calculează OPEX?

OPEX se calculează prin adăugarea tuturor costurilor operaționale ale companiei într-o anumită perioadă. Este de obicei utilizat pentru o perioadă de 1 an.

OPEX este listat în situația financiară a companiei. De asemenea, îl poți calcula adăugând toate cheltuielile operaționale separate ale companiei, care depind de fiecare afacere (de exemplu, nu toate afacerile plătesc chirie).

Exemple practice de cheltuieli de operare

 • Salarii și beneficii: Plățile efectuate către angajați, inclusiv salarii, bonusuri și alte beneficii.
 • Chirie și utilități: Costurile asociate cu închirierea spațiilor și utilizarea serviciilor precum apa, electricitatea și internetul.
 • Materiale și consumabile: Achiziționarea materialelor necesare pentru producție sau servicii.
 • Marketing și publicitate: Cheltuieli pentru campanii publicitare, promoții și alte activități de marketing.

Beneficii și provocări asociate cu OPEX

BeneficiiProvocări
Flexibilitate financiară: Cheltuielile operaționale pot fi ajustate mai ușor în funcție de schimbările condițiilor de piață sau necesităților companiei.Gestionarea costurilor: Fără o gestionare adecvată, costurile operaționale pot crește rapid și pot afecta profitabilitatea.
Deduceri fiscale: În multe sisteme fiscale, cheltuielile operaționale sunt deductibile în anul în care sunt efectuate, ceea ce poate reduce povara fiscală a companiei.Dependența de fluxul de numerar: Deoarece OPEX este recurent, este esențial ca compania să aibă un flux de numerar stabil pentru a acoperi aceste cheltuieli.
Funcționare continuă: OPEX asigură că compania are tot ce îi trebuie pentru operațiunile sale zilnice, menținând continuitatea afacerii.Adaptarea la schimbări: Companiile pot întâmpina provocări atunci când încearcă să reducă sau să modifice anumite cheltuieli operaționale în răspuns la schimbările din mediul de afaceri.

CAPEX și OPEX

În rezumat, CAPEX și OPEX diferă în ceea ce privește semnificația și sfera de aplicare.

 • Timpul de investiție: CAPEX este o investiție pe termen lung, iar OPEX este o cheltuială pe termen scurt.
 • Impozitare: CAPEX este dedus pentru depreciere de-a lungul anilor, iar OPEX este dedus în aceeași perioadă.
 • Plată: CAPEX este plătit în momentul achiziției, iar OPEX se referă la cheltuielile recurente ale companiei.
capex vs opex
Sursa: Medium

Pentru a înțelege mai bine diferența dintre CAPEX și OPEX, în practică, hai să ne uităm la un exemplu. Dacă o afacere plănuiește să producă mai mult datorită cererii crescute, va trebui să cumpere mai multe materii prime. Această cheltuială este OPEX, deoarece sunt necesare pentru producția crescută.

Însă, fabrica companiei nu mai are capacitatea de a satisface cererea de producție. Prin urmare, va trebui să-și extindă capacitatea de producție prin achiziționarea de noi mașinării. Această investiție inițială este cunoscută sub numele de CAPEX (este plătită doar atunci când bunurile sunt achiziționate și poate fi depreciată de-a lungul anilor de utilizare).

Diferențe între CAPEX și OPEX

Lumea financiară și de afaceri este plină de termeni și concepte care, deși pot părea similare la prima vedere, au implicații distincte în gestionarea și finanțele unei companii. CAPEX și OPEX sunt doi dintre acești termeni, iar înțelegerea diferențelor dintre ei este crucială pentru orice profesionist sau antreprenor.

Să explorăm aceste diferențe în detaliu:

DiferențaCAPEXOPEX
Tipul cheltuieliiSe referă la cheltuielile semnificative făcute pentru a achiziționa sau îmbunătăți active fizice pe termen lung. Este o investiție făcută cu așteptarea unui viitor return.Include cheltuielile recurente necesare pentru funcționarea zilnică a unei companii. Sunt cheltuieli pe termen scurt și nu rezultă în creșterea vânzărilor sau a productivității.
DurataCheltuieli pe termen lung care beneficiază compania pentru mai mulți ani.Cheltuieli pe termen scurt, de obicei suportate și plătite în cadrul unui an fiscal.
Impactul asupra fluxului de numerar și contabilitatea companieiReduce fluxul de numerar liber atunci când se face investiția.
Este înregistrat ca un activ în bilanț și depreciat în timp.
Afectează direct fluxul de numerar și profitabilitatea.
Este dedus direct din venituri a perioadei în cauză.
Implicații fiscalePoate fi depreciat pe parcursul mai multor ani, ceea ce poate rezulta în deduceri fiscale în timp.
În unele sisteme fiscale, anumite investiții de capital pot fi eligibile pentru stimulente sau credite fiscale.
Este în general deductibil în anul în care este înregistrat, reducând profitul impozabil al companiei pentru acel an fiscal.
Fără depreciere.

În rezumat, în timp ce CAPEX și OPEX sunt ambele esențiale pentru funcționarea și creșterea unei companii, acestea au implicații foarte diferite în termeni de gestionare financiară, contabilitate și fiscalitate.

Înțelegerea acestor diferențe este crucială pentru a lua decizii informate și atât CAPEX cât și OPEX sunt adesea importante pentru analiza fundamentală a unei companii.

Importanța CAPEX și OPEX în analiza fundamentală

Când investești pe piața de capital, este esențial să ai o înțelegere clară a fundamentelor financiare ale unei companii.

 • Influența asupra fluxului de numerar: O companie cu un CAPEX ridicat poate fi în expansiune sau își poate reînnoi activele fixe. Acest lucru poate indica un potențial de creștere, dar este de asemenea vital să verifici dacă aceste investiții generează un randament adecvat. Pe de altă parte, OPEX arată costurile operaționale regulate ale companiei. O creștere constantă a OPEX fără o creștere corespunzătoare a veniturilor poate fi un semnal de alarmă pentru investitori.
 • Marja de operare: Luând în considerare atât CAPEX cât și OPEX, investitorii pot avea o viziune clară asupra marjei de operare a companiei. O marjă bună indică faptul că compania își gestionează eficient cheltuielile și are potențialul de a genera profituri

Pășește în lumea investițiilor cu o înțelegere profundă a analizei fundamentale și ratelor financiare. Această expertiză vă va echipa pentru a naviga cu ușurință complexitățile Bursei de Valori din Londra. Explorează și articolul nostru despre cei mai buni brokeri online.

Întrebări frecvente

Cum afectează CAPEX și OPEX performanța financiară a unei companii?

CAPEX afectează creșterea pe termen lung și productivitatea unei companii prin îmbunătățirea bazei sale de active. Este o investiție în viitor și poate afecta rentabilitatea indirect în timp. OPEX influențează direct eficiența operațională zilnică și rentabilitatea pe termen scurt a afacerii.

Există strategii pentru a optimiza cheltuielile CAPEX și OPEX?

Da, companiile adesea elaborează strategii pentru a-și optimiza cheltuielile. Pentru CAPEX, afacerile ar putea efectua analize cost-beneficiu amănunțite înainte de a investi în proiecte sau active noi pentru a se asigura că se aliniază cu obiectivele pe termen lung. Cu OPEX, strategiile de optimizare ar putea implica negocierea unor oferte mai bune de la furnizori, eficientizarea operațiunilor sau adoptarea tehnologiilor rentabile.

Există circumstanțe în care cheltuielile ar putea fi considerate atât CAPEX cât și OPEX?

Da, anumite cheltuieli ar putea avea componente atât de CAPEX cât și de OPEX. De exemplu, dacă o cheltuială implică atât întreținerea (OPEX) cât și îmbunătățiri semnificative (CAPEX) ale unui activ existent, determinarea categoriei adecvate ar putea depinde de natura specifică și impactul cheltuielii.

Articole similare