CAPEX: ce sunt „cheltuieli de capital”?

Capex (din engleză capital expenditure) reprezintă cheltuielile pe care o companie le face în investiții pe termen lung, cum ar fi achiziționarea de active fixe sau realizarea de proiecte de expansiune și modernizare.

Aceste cheltuieli sunt finanțate în general din resurse proprii sau prin împrumuturi pe termen lung și sunt contabilizate ca cheltuieli de capital.

Capex-ul se calculează de obicei pentru o anumită perioadă, cum ar fi un an sau un trimestru. De asemenea, se poate calcula Capex-ul acumulat al unei companii, care include toate cheltuielile cu investițiile pe termen lung pe care firma le-a efectuat de la înființare.

👉Citește și: Ce este rentabilitatea capitalului propriu (ROE) și ce înseamnă?

Formula Capex

Deși am explicat ce este Capex, pentru a-l calcula, în practică, trebuie să căutăm două date pe care le vom găsi în situațiile financiare ale companiei: variația activului fix net față de perioada anterioară și amortizările sau deprecierea perioadei actuale.

Alți autori simplifică și mai mult acest concept și fac aluzie la activele care nu sunt curente. Cu toate acestea, trebuie să luăm în considerare că în cadrul acestor active, găsim și alte elemente, cum ar fi fondul de comerț.

Așadar, pentru a găsi variația activelor fixe nete, trebuie să apelăm la bilanțul de situație, unde avem activele fixe nete. Pentru a ajunge la variație, calculăm diferența față de activele fixe nete ale anului (sau perioadei) anterior.

Variația activelor fixe reprezintă ceea ce a investit compania în noi active fixe. Pe de altă parte, în contul de profit și pierdere, găsim amortizarea activelor fixe.

Având explicat ce am menționat mai sus, avem următoarea formulă:

Capex: Variația activelor fixe nete (t) + Amortizări (t)

Variația activelor fixe nete (t) = Active fixe nete (t) – Active fixe nete (t-1)

Calculul CAPEX este fundamental atunci când calculăm metrici precum Fluxul de numerar liber, metoda cea mai utilizată pentru a cunoaște valoarea intrinsecă a companiilor.

👉Mai multe despre evaluarea unei companii: Fluxul de numerar liber – ce este și cum se calculează?

Tipuri de Capex

Formula anterioară ne permite să explicăm cele două tipuri de Capex care există:

 • Capex de expansiune: Este investiția pe care o face compania pentru a-și crește capacitatea de producție. Pentru aceasta, achiziționează noi active fixe. Acest tip de Capex se reflectă în variația activelor fixe nete.
 • Capex de întreținere: Este acea investiție efectuată de companie pentru a-și menține capacitatea de producție. Acest tip de Capex îl găsim în amortizări, care reprezintă diminuarea valorii activelor fixe în timp.

👉 Pentru mai multe informații: Analiza fundamentală pe bursă: rații, metode și tipuri de companii

Ce tipuri de proiecte de investiții sunt de obicei finanțate cu Capex și care cu Opex?

Proiectele de investiții sunt de obicei finanțate cu Capex (cheltuieli de capital) sau cu Opex (cheltuieli operaționale), în funcție de tipul de investiție care se dezvoltă.

În general, proiectele de investiții care implică achiziționarea de active fixe sau îmbunătățiri ale capacității de producție a unei companii sunt de obicei finanțate cu Capex.

Unele exemple de proiecte de investiții care sunt de obicei finanțate cu Capex includ:

 • Achiziționarea de mașini, echipamente sau clădiri.
 • Proiecte de extindere sau modernizare a fabricii.
 • Instalarea de sisteme de producție mai eficiente sau tehnologic avansate.
 • Dezvoltarea de noi produse sau servicii care necesită o investiție semnificativă în cercetare și dezvoltare.

Pe de altă parte, proiectele de investiții care implică cheltuieli recurente sau cheltuieli care sunt amortizate într-un termen scurt sunt de obicei finanțate cu Opex (cheltuieli operaționale). Unele exemple de proiecte de investiții care sunt de obicei finanțate cu Opex includ:

 • Achiziționarea de materii prime.
 • Achiziționarea de unelte sau echipamente de valoare mai mică și durată de viață.
 • Achiziționarea de software sau licențe.
 • Reparații sau întreținere preventivă în fabrică.
 • Formarea personalului.
 • Publicitate sau campanii de marketing.

👉 Te poate interesa și: ROA – ce este rentabilitatea activelor și cum se interpretează?

Diferența dintre Capex și Opex

Am menționat conceptul de Opex și este necesar să-l diferențiem bine de Capex. Opex este cheltuiala operațională efectuată pe termen scurt pentru a menține afacerea în funcțiune.

În termeni practici, dacă se achiziționează un activ fix cu o durată de viață de mai mult de un an, intră în categoria Capex. De asemenea, dacă investiția mărește durata de viață a unui activ existent.

În schimb, Opex include cheltuieli pe termen scurt pe care compania trebuie să le facă, cum ar fi plata chiriei sau salariile, printre altele. Acestea sunt mai frecvente decât cheltuielile de capital (Capex).

Un alt punct de luat în considerare este că cheltuielile operaționale (Opex) se deduc în totalitate în contul de rezultate pentru calculul impozitului pe societăți. Acest lucru este diferit de Capex care reduce doar impozitul de plată prin cheltuielile de amortizare a imobilizărilor.

Cum pot investitorii obține informații despre Capex al unei companii?

Capex este important pentru o companie și investitorii săi din mai multe motive. În primul rând, Capex permite îmbunătățirea capacității de producție și competitivitatea pe termen lung, ceea ce poate crește rentabilitatea și valoarea pentru investitori.

De exemplu, o companie care face un Capex în achiziționarea de mașini mai eficiente sau în extinderea fabricii sale, poate crește producția și reduce costurile, ceea ce îi va permite să obțină profituri mai mari și să atragă mai mulți investitori.

În al doilea rând, Capex poate fi, de asemenea, un indicator al viziunii pe termen lung și al încrederii în viitorul unei companii. O firmă cu un Capex mare în proiecte de extindere și modernizare poate fi văzută ca o entitate care are o viziune pozitivă și are încredere în capacitatea sa de a crește și de a se adapta la schimbările de pe piață. Acest lucru poate fi atractiv pentru investitori, deoarece poate indica o probabilitate mai mare de succes pe termen lung.

Pe de altă parte, un Capex mare poate implica, de asemenea, o îndatorare mai mare și o presiune mai mare asupra fluxului de numerar al companiei, ceea ce poate afecta negativ valoarea sa pentru investitori. Prin urmare, este important ca o companie să-și gestioneze corespunzător Capex-ul și structura de finanțare pentru a se asigura că investițiile sale pe termen lung sunt rentabile și durabile pe termen lung.

Rații ale Capex

Luând în considerare ceea ce s-a explicat în secțiunea anterioară, putem calcula următoarele rate:

 • Capex/activ non-curent: Acesta reprezintă impactul Capex asupra dimensiunii activului non-curent.
 • Capex/amortizări: Dacă este mare, înseamnă că cea mai mare parte a Capex se destinează extinderii capacității de producție. Dar dacă este mic, ceea ce predomină este cheltuiala de întreținere.

De asemenea, se poate calcula raportul Capex față de profitul net, EBITDA sau vânzări. Acest lucru, cu scopul de a ști câtă investiție în capital este necesară pentru a obține o unitate monetară de profit net, de exemplu.

Să luăm un caz: dacă Capex este de 14.500 €, iar profitul net este de 5.000 €, împărțim 5.000 la 14.500 la 5.000, care este egal cu 2,9. Acest lucru înseamnă că pentru fiecare 2,9 € de Capex s-a obținut 1 € de profit net.

👉 Alte rații care te-ar putea interesa: Evaluarea Îndatorării, Solvabilității și Lichidității Companiei: Rapoarte și Interpretare

Exemplu de Capex

Să presupunem că avem următoarele date de la compania JY:

Active corporale nete anul t: 16.000 €

Active corporale nete anul t-1: 15.200 €

Amortizarea activelor corporale: 3.000 €

Capex: (16.000-15.200)+3.000= 1.200+3.000= 4.200 €

De asemenea, pentru compania EG datele sunt următoarele:

Active corporale nete anul t: 14.700 €

Active corporale nete anul t-1: 13.800 €

Amortizarea activelor corporale: 2.000 €

Capex: (14.700-13.800)+2.000= 900+2.000= 2.900 €

Raportul Capex/amortizări pentru JY este 1,4 (4,200/3.000), în timp ce în cazul EG este 1,45 (2.900/2.000). Acest lucru înseamnă că compania EG investește într-un mod puțin mai expansiv decât JY, dacă luăm în considerare ce proporție din Capex este destinată întreținerii și ce proporție expansiunii.

FAQ

Ce alte rate importante exista, în afară de CAPEX?

Pe lângă CAPEX (Cheltuieli de Capital), există mai multe tipuri de rate importante în gestionarea financiară a unei companii sau în evaluarea investițiilor. Iată câteva dintre cele mai relevante:
-OPEX (Cheltuieli Operaționale)
-ROE (Rentabilitatea Capitalului Propriu)
-ROI (Rentabilitatea Investiției)
-ROA (Rentabilitatea Activelor)
-EBITDA (Venituri înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare)

Ce este ROI?

ROI sau Return on Investment (rentabilitatea investiției) este o măsură a randamentului utilizată pentru a compara eficacitatea diferitelor investiții.

Ce este quick ratio?

Quick ratio, sau rata de lichiditate,  măsoară capacitatea unei companii de a face față obligațiilor pe termen scurt utilizând activele curente.

.

Articole similare

Ce este dobânda compusă și cum se calculează?
Unul dintre cele mai importante principii în finanțe este, fără îndoială, dobânda compusă. Acest articol prezintă ce este dobânda compusă, cum se calculează, și de ce este acest concept foarte important pentru investitori. Dobânda compusă sau "do...