Fluxuri de numerar (Cash Flow) – tipuri și relevanță

Raportul fluxurilor de numerar reflectă capacitatea unei companii de a genera bani într-o anumită perioadă. Acesta cuprinde toate tranzacțiile care determină intrarea sau ieșirea de numerar.

Datorită faptului că se bazează pe mișcările efective de numerar, raportul fluxurilor de numerar este considerat mai puțin susceptibil la manipulare față de contul de profit și pierdere. Contul de profit și pierdere poate include venituri și cheltuieli care nu se reflectă neapărat în mișcările de numerar imediate.

fluxuri de numerar

Pentru a efectua o analiză fundamentală a unei companii listate la bursă, este esențial să examinăm raportul consolidat al fluxurilor de numerar. Acest raport include atât fluxul de numerar al companiei mamă, cât și al subsidiarelor sale, oferind o viziune completă asupra sănătății financiare a întregului grup.

Raportul fluxurilor de numerar este crucial pentru o analiză fundamentală corectă. El dezvăluie dacă o companie se împrumută pentru a finanța creșterea prin investiții, pentru a plăti dividende sau dacă necesită investiții substanțiale pentru a-și susține operațiunile curente.

Componentele raportului fluxurilor de numerar

Raportul este structurat în trei secțiuni principale:

 1. Fluxuri de numerar din activitățile operaționale: Reflectă cash-ul generat sau utilizat în activitățile de bază ale companiei, cum ar fi producția și vânzarea de bunuri sau servicii. Această secțiune arată modul în care veniturile din vânzări se transformă în cash disponibil, având în vedere și plățile asociate, precum costurile de producție și salariile.
 2. Fluxuri de numerar din activitățile de investiții: Ilustrează cash-ul cheltuit sau primit din achiziții sau vânzări de active pe termen lung, ca echipamente sau mașini, și alte investiții. Aceasta indică modul în care compania investește în creșterea și dezvoltarea pe termen lung.
 3. Fluxuri de numerar din activitățile de finanțare: Înregistrează schimbările în datorii, capital propriu și distribuirea dividendelor, reflectând modul în care compania se finanțează și returnează valoare acționarilor. De exemplu, obținerea unui împrumut nou reprezintă o intrare de cash, în timp ce plata dividendelor constituie o ieșire.

Metode de prezentare a fluxurilor de numerar

Există două metode principale de a raporta fluxurile de numerar:

 • Metoda directă: Prezintă explicit încasările și plățile de cash, detaliind sursele de venituri și categoriile de cheltuieli, cum ar fi veniturile din vânzări și plățile către furnizori.
 • Metoda indirectă: Începe cu profitul net înainte de impozitare, ajustând pentru elementele care nu implică mișcări de cash, cum ar fi amortizarea. Această metodă oferă o punte între contul de profit și pierdere și fluxurile de numerar operaționale.

Alegerea între metoda directă și indirectă depinde de preferințele companiei și de cerințele de raportare, fiecare având avantajele sale în analiza financiară.

Fluxuri de numerar (Cash Flow) – exemple

Acesta este un exemplu de raport financiar, aparținând companiei Digi:

analiza fluxurilor de numerar

Acest tip de fluxuri de numerar se pot numi și fluxuri de numerar din activități de exploatare (în funcție de compania aleasă).

exemplu de analiză a fluxurilor de numerar

De altfel, rapoartele financiare prezintă și fluxurile de numerar (sau fluxurile de trezorerie) din activități de investiții și de finanțare. De exemplu, în imaginea de mai sus, Digi raportează o pierdere netă de 275,3 de milioane de euro în 2022 în ceea ce privește fluxul de numerar net utilizat în activități de finanțare.

Acest lucru indică faptul că suma totală de bani ieșiți din companie pentru a-și finanța activitățile este mai mare decât suma de bani intrată în aceeași perioadă, în contextul activităților de finanțare. Acest flux de numerar net negativ poate rezulta din mai multe activități, inclusiv plata dividendelor, rambursarea datoriilor sau răscumpărarea de acțiuni proprii.

De altfel, compania a raportat un flux de numerar net pozitiv în activitățile de investiții. Acest lucru indică faptul că suma totală de numerar primită din vânzarea activelor, rambursările de împrumuturi sau alte intrări de numerar din investiții a depășit suma cheltuită pentru achiziționarea de noi investiții, cum ar fi echipamente, proprietăți sau achiziții de alte companii, în perioada respectivă.

Un flux de numerar net pozitiv în activitățile de investiții poate semnifica mai multe lucruri, inclusiv dezinvestiții (compania a vândut unele din activele sale, ceea ce a generat un aflux de numerar), venituri din investiții (compania a primit venituri semnificative din investițiile existente, cum ar fi dividende sau vânzarea cu profit a unor investiții în acțiuni sau alte titluri de valoare) sau eficiență în utilizarea capitalului (un flux de numerar net pozitiv din activitățile de investiții poate indica și faptul, precum compania este eficientă în gestionarea portofoliului său de investiții, selecționând proiecte care oferă randamente bune, sau că și-a atins obiectivele pentru unele investiții și acum recoltează beneficiile).

De ce este important raportul fluxurilor de numerar?

Importanța raportului fluxurilor de numerar rezidă în mai multe aspecte esențiale pentru sănătatea financiară a unei companii:

 1. Oferă o perspectivă amplă asupra solvabilității companiei: Alături de contul de profit și pierdere și bilanțul, raportul fluxurilor de numerar dezvăluie capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile pe termen scurt și lung, evidențiind capacitatea de a genera cash necesar pentru funcționarea zilnică și pentru a face față datoriilor.
 2. Esențial pentru îndeplinirea obligațiilor: Capacitatea de a genera fluxuri de numerar pozitive este crucială pentru companie, permițându-i să își onoreze angajamentele periodice, cum ar fi salariile angajaților sau ratele datoriilor.
 3. Indicator de încredere pentru acționari și investitori: Un flux de numerar pozitiv este un semn al lichidității și stabilității financiare, aspecte apreciate de acționari și investitori, deoarece sugerează capacitatea companiei de a plăti dividende și de a susține creșterea.
 4. Suport pentru decizii strategice: La nivel intern, raportul fluxurilor de numerar ajută la identificarea domeniilor care necesită ajustări, fie că este vorba despre controlul cheltuielilor sau despre optimizarea generării de venituri.
 5. Bază pentru politici de finanțare eficiente: Analiza fluxurilor de numerar poate releva o alocare ineficientă a resurselor pentru serviciul datoriei, sugerând necesitatea renegocierii condițiilor de împrumut sau ajustarea strategiei de finanțare.

Strategii pentru îmbunătățirea fluxului de numerar

Unele măsuri care ar putea îmbunătăți fluxul de numerar sunt:

 • Optimizarea gestionării cheltuielilor: Implementarea unui control intern riguros pentru a monitoriza și reduce cheltuielile neesențiale.
 • Accelerarea încasărilor: Scurtarea ciclului de încasare prin strategii precum facturarea promptă și încurajarea plăților anticipate.
 • Proiecții financiare realiste: Elaborarea de previziuni financiare ajustate la realitățile companiei și la faza ciclului său de afaceri, fie că este vorba de expansiune sau consolidare.
 • Adoptarea tehnologiei în managementul financiar: Utilizarea soluțiilor tehnologice pentru o evidență precisă a fluxurilor de numerar și pentru elaborarea de proiecții financiare eficiente.

Concluzie Cash Flow

Fluxurile de numerar sunt vitale pentru orice companie, oferind o imagine clară a sănătății financiare și a capacității de a susține creșterea și operarea zilnică. Prin urmărirea și îmbunătățirea fluxurilor de numerar, companiile pot asigura solvabilitatea, atrage investiții și lua decizii strategice informate. Pentru investitori, înțelegerea fluxurilor de numerar oferă o bază solidă pentru evaluarea potențialului de investiții. Astfel, gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar este o competență esențială pentru succesul pe termen lung al oricărei afaceri.

Articole Selecționate

FAQ – Întrebări frecvente

Cum afectează investițiile fluxul de numerar al unei companii?

Investițiile necesită cheltuieli inițiale, care pot duce la fluxuri de numerar negative, dar pot genera venituri pe termen lung.

Poate o companie să fie profitabilă dar să aibă fluxuri de numerar negative?

Da, dacă profiturile sunt înregistrate pe baza contabilității de angajamente, dar cash-ul efectiv nu a fost încasat, compania poate avea fluxuri de numerar negative.

De ce este fluxul de numerar liber important pentru investitori?

Fluxul de numerar liber se calculează scăzând cheltuielile de capital (investițiile în active pe termen lung) din fluxul de numerar operațional. Acesta oferă o imagine asupra cash-ului disponibil pentru a fi returnat acționarilor sau reinvestit în companie, indicând capacitatea de creștere și distribuire de dividende.

Articole similare