Fluxul de numerar liber (FNL) – ce este și cum se calculează?

Free Cash Flow (FCF) sau fluxul de numerar liber (FNL) este o formă de măsurare a fluxurilor de numerar utilizată în evaluarea proiectelor de investiții ale companiilor.

Așa cum vom analiza în continuare, FCF reprezintă fluxul de fonduri pe care îl generează compania, indiferent de modul în care este finanțată. De asemenea, vom afla cum să calculăm FNL utilizând formula sa matematică simplă.

ce este cash flow

Ce înseamnă free cash flow (FCF)?

Fluxul de numerar nu este altceva decât un raport financiar în care sunt înregistrate atât veniturile cât și cheltuielile nete ale unei corporații.

Acest raport oferă o viziune completă asupra stării financiare a companiei. La rândul său, este o expresie a lichidității corporative și a capacității sale de a face față datoriilor și cheltuielilor.

Astăzi, există diferite tipuri de flux de numerar, printre care fluxul de numerar liber pentru acționari, fluxul de numerar liber pentru firmă, fluxul de numerar operațional, din investiții, din finanțare și fluxul de numerar liber. Ne vom concentra pe acesta din urmă.

Ce este fluxul de numerar liber al unei companii?

Fluxul de numerar liber este un raport sau indicator financiar care, în esență, măsoară veniturile pe care le generează afacerea sau activitățile productive ale companiei, scăzând cheltuielile de producție.

Fluxul de numerar liber este crucial pentru că permite o companie să recompenseze acționarii prin dividende și răscumpărări de acțiuni, să reducă datoriile și să finanțeze noi investiții fără a recurge la finanțare externă. Este un indicator cheie analizat de investitori pentru a evalua potențialul de creștere și stabilitate financiară a unei companii.

Ce indică Free Cash Flow?

În linii mari, FNL este un indicator al stării financiare a companiei. Afișează cantitatea sau fluxul net de numerar de care dispune după deducerea cheltuielilor operaționale, inclusiv investițiile și materiile prime de producție.

Cu aceste date la dispoziție, directorii vor fi în măsură să ia decizii îmbunătățite privind reinvestirea surplusului financiar generat de activitatea brută a companiei.

Simultan, acest indicator evidențiază dacă investițiile esențiale pentru întreținerea afacerii, împreună cu dobânzile și dividendele achitate, sunt disproporționat de mari față de fluxul de numerar produs.

De aceea, este folosit în mod obișnuit de analiști și investitori pentru a determina capacitatea reală de generare a profiturilor unei companii, în opoziție cu profitul net.

Care sunt tipurile de flux numerar liber care există?

Abordând mai în profunzime conceptul de flux numerar liber, este pertinent să subliniem modurile în care se împarte, adică tipologia sa. Pornind de la această premisă, avem:

Fluxul de numerar liber pentru acționari

Fluxul de numerar liber pentru acționari este calculul derivat din FNL al cărui rezultat exprimă banii de care dispune compania după deducerea cheltuielilor operaționale, inclusiv datoriile. În alt sens, este cunoscut ca fluxul de numerar liber pentru acționari, deoarece suma de bani rezultată, va fi distribuită principalilor investitori ai proiectului în cauză.

Fluxul de numerar liber pentru firmă

Fluxul de numerar liber pentru firmă (free cash flow to the firm sau FCFF) este o măsură a numerarului generat de companie disponibil pentru toți finanțatorii companiei, atât acționarii cât și creditorii, înainte de orice plăți legate de datorii. FCFF este calculat prin adăugarea cheltuielilor cu dobânda netă de efectul fiscal la FCF sau prin ajustarea fluxului de numerar operațional pentru cheltuielile de capital, cheltuielile cu dobânda (după ajustarea pentru taxe) și modificările în capitalul de lucru.

Cum se calculează fluxul de numerar liber?

Formula pentru calcularea FNL este:

Free Cash Flow = Flux de numerar operațional – Cheltuieli de capital

Unde:

  • Flux de numerar operațional reprezintă cantitatea de numerar pe care o companie o generează prin operațiunile sale comerciale. Se calculează scăzând cheltuielile totale din veniturile totale ale companiei. Formula este:

Flux de numerar operațional = Venituri totale – Cheltuieli totale

  • Cheltuieli de capital reprezintă cheltuielile pe care o companie le face în investiții de capital, cum ar fi achiziția de echipamente, construcția de facilități, printre altele. Cheltuielile de capital se scad din fluxul de numerar operațional pentru a determina cantitatea de numerar disponibilă după ce compania și-a realizat investițiile de capital.

Este important de reținut că există diferite variații ale fluxului de numerar liber care pot include alți factori, cum ar fi impactul impozitelor și schimbările în capitalul de lucru. Cu toate acestea, formula de bază este cea prezentată mai sus.

Ce înseamnă un FNL (FCF) negativ?

Un flux de numerar liber negativ înseamnă că o companie generează mai puțin numerar din operațiunile sale decât sumele cheltuite pentru cheltuielile de capital (CapEx), cum ar fi investițiile în proprietăți, echipamente sau tehnologie necesare pentru menținerea sau extinderea afacerii. Acest lucru poate indica că, în perioada respectivă, compania investește masiv în activitățile sale, posibil pentru creștere pe termen lung, sau că întâmpină dificultăți în generarea de numerar suficient din operațiunile sale curente pentru a-și susține cheltuielile.

Un flux de numerar liber negativ nu este neapărat un semn rău, în funcție de context și de stadiul de dezvoltare al companiei:

  • Pentru companiile în creștere: Investițiile semnificative în capitalul fix pot duce la un FCF negativ, deoarece compania cheltuiește bani pentru a-și extinde capacitatea de producție, a intra pe noi piețe sau a dezvolta noi produse. Aceste investiții pot duce la creșterea veniturilor și a profiturilor pe termen lung.
  • Pentru companiile mature: Un FCF negativ constant poate fi un semn de alarmă, sugerând că compania se luptă să genereze suficient numerar din operațiunile sale pentru a acoperi cheltuielile necesare. Acest lucru ar putea indica o gestionare ineficientă, o scădere a cererii pentru produsele sau serviciile sale sau alte probleme operaționale.

Rezultatul pozitiv al fluxului de numerar liber

Un flux de numerar liber pozitiv este adesea văzut ca un semn de sănătate financiară bună pentru o companie, deoarece indică capacitatea de a genera suficient numerar pentru a susține creșterea afacerii. Investitorii și analiștii financiari privesc FCF-ul pozitiv ca pe un indicator al sustenabilității pe termen lung, deoarece reflectă capacitatea companiei de a-și finanța expansiunea și a se adapta la schimbările din mediu fără a compromite situația sa financiară.

Indicatori financiari care folosesc fluxul de numerar liber

Pentru a evalua o companie, indicatorii financiari și analiza fundamentală sunt esențiali.

  • Randamentul fluxului de numerar liber (Free Cash Flow Yield): Acesta compară fluxul de numerar liber al unei companii cu valoarea sa de piață. Un randament mai mare indică faptul că compania este capabilă să genereze o cantitate mare de numerar în raport cu valoarea sa, ceea ce poate fi atractiv pentru investitori.
  • Rata de creștere a fluxului de numerar liber: Aceasta măsoară cât de rapid crește fluxul de numerar liber al unei companii de-a lungul timpului. O rată de creștere pozitivă indică o îmbunătățire a performanței financiare și a capacității de a genera numerar.
  • Raportul dintre fluxul de numerar liber și datoria netă: Acest raport măsoară capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile utilizând fluxul de numerar liber generat. Un raport mai mare sugerează o capacitate mai bună a companiei de a gestiona și de a reduce datoria sa.
  • P/E (Price to Earnings) ajustat pentru fluxul de numerar liber: O variantă a raportului preț-pe-profit (P/E), care folosește fluxul de numerar liber în loc de profit net pentru a oferi o măsură mai realistă a valorii relative a unei acțiuni.
  • Capacitatea de plată a dividendelor: Analizează fluxul de numerar liber pentru a determina cât de sustenabilă este politica de dividende a unei companii. Companiile cu un flux de numerar liber robust pot susține sau crește dividende fără a afecta investițiile operaționale sau financiare necesare.

Concluzie

Fluxul de numerar liber reprezintă un indicator financiar esențial, care oferă o perspectivă clară asupra sănătății financiare a unei companii, prin măsurarea fluxului de numerar disponibil după acoperirea cheltuielilor de exploatare și investițiilor capitale.

El este crucial pentru investitori și management, deoarece reflectă capacitatea unei afaceri de a genera capital suficient nu doar pentru a-și menține operațiunile curente și a investi în creștere, ci și pentru a răsplăti acționarii prin dividende și răscumpărări de acțiuni.

Articole Recomandate

Top 8 brokeri online România

Fonduri de investiții pentru a investi

Cum să investești in acțiuni ale unei companii

Întrebări frecvente

Cum afectează datoriile și obligațiile de leasing fluxul de numerar liber?

Datoriile și obligațiile de leasing pot reduce fluxul de numerar liber disponibil, deoarece plățile de dobândă și principalul și plățile de leasing sunt deduse din cash-ul operațional înainte de calcularea FCF.

Cum poate o companie îmbunătăți fluxul de numerar liber?

O companie poate îmbunătăți fluxul de numerar liber prin creșterea veniturilor, reducerea costurilor și cheltuielilor de capital, îmbunătățind managementul capitalului de lucru și optimizând structura de finanțare.

Cum poate folosi o companie fluxul de numerar liber?

O companie poate folosi fluxul de numerar liber pentru a plăti datorii, a răscumpăra acțiuni, a distribui dividende acționarilor sau a investi în noi proiecte pentru creștere.

Articole similare

Ce este dobânda compusă și cum se calculează?
Unul dintre cele mai importante principii în finanțe este, fără îndoială, dobânda compusă. Acest articol prezintă ce este dobânda compusă, cum se calculează, și de ce este acest concept foarte important pentru investitori. Dobânda compusă sau "do...