Cum se determină prima unei opțiuni?

Volatilitatea, timpul și prețul activului suport, împreună cu alți factori, determină prima unei opțiuni. Astfel, vorbim despre prețul actual al activului suport, prețul activului de care depinde opțiunea, prețul de exercitare, volatilitatea activului suport, timpul până la scadență, rata dobânzii fără risc și dividendele plătite de activul suport.

trading opțiuni

În continuare, vom vedea cum afectează fiecare dintre cele șase variabile menținând constantă valoarea celorlalte, atât pentru opțiunile call cât și pentru opțiunile put. Aceste variabile sunt luate în considerare pentru a evalua o opțiune (a determina prima sau prețul acesteia). Pentru a observa cum afectează o variație a acestora în prima, trebuie să ne uităm la „greeks”.

Prețul actual al activului suport

În opțiunile call, dacă acestea sunt exercitate, plata este S-E (Prețul actual al activului suport – Prețul de exercitare). Prin urmare, pe măsură ce prețul actual al activului suport crește, prima call crește deoarece plata va fi mai mare. În mod invers, dacă prețul actual al activului suport scade, prima call scade și ea.

În opțiunile put, dacă acestea sunt exercitate, plata este E-S (Prețul de Exercitare – Prețul actual al activului suport). Prin urmare, pe măsură ce prețul actual al activului suport crește, prima put scade deoarece plata va fi mai mică. În mod invers, dacă prețul actual al activului suport scade, prima put crește.

În rezumat, cu cât prețul actual al activului suport este mai mare, cu atât prima unei opțiuni call va fi mai mare și cea a unei put va fi mai mică.

Prețul de exercitare

În opțiunile call, dacă acestea sunt exercitate, plata este S-E (Prețul actual al activului suport – Prețul de Exercitare). Prin urmare, pe măsură ce prețul de exercitare crește, prima call scade deoarece plata va fi mai mică. În mod invers, dacă prețul de exercitare scade, prima call crește.

În opțiunile put, dacă acestea sunt exercitate, plata este E-S (Prețul de Exercitare – Prețul actual al activului suport). Prin urmare, pe măsură ce prețul de exercitare crește, prima put crește deoarece plata va fi mai mare. În mod invers, dacă prețul de exercitare scade, prima put scade și ea.

Mai exact, cu cât prețul de exercitare este mai mare, cu atât prima unei put va fi mai mare și cea a unei call va fi mai mică.

Volatilitatea activului suport

Înțelegând prin volatilitatea activului suport variația randamentelor activului suport sau, altfel spus, variabilitatea prețului activului suport. Spus altfel, dacă volatilitatea activului suport crește, crește probabilitatea unor schimbări mari în prețul activului suport și, prin urmare, ca opțiunile să poată fi exercitate.

Prin urmare, dacă volatilitatea crește, crește prețul (prima) opțiunilor call și put deoarece ambele sunt protejate de scăderile și creșterile activului suport, respectiv.

Rata dobânzii fără risc

Deținătorul unei opțiuni call, la data scadenței, va plăti prețul de exercitare și va primi prețul activului suport. Valoarea prezentă a sumei care reprezintă prețul de exercitare scade dacă ratele dobânzii sunt mai mari. Prin urmare, pe măsură ce ratele dobânzii cresc, prima unei opțiuni call crește.

Deținătorul unei opțiuni put, la data de expirare, va plăti prețul de bază și va primi prețul de exercitare. Valoarea prezentă a sumei care reprezintă prețul de exercitare crește dacă ratele dobânzilor sunt mai mici. Prin urmare, pe măsură ce ratele dobânzilor scad, prima unei opțiuni put crește.

Astfel, cu cât crește rata dobânzii fără risc, cu atât va fi mai mare prima opțiunii call și mai mică cea a opțiunii put

Timpul până la expirare

În cazul opțiunilor americane, dacă timpul până la expirare crește, prima crește și ea. Presupunând două opțiuni identice care diferă în data de expirare, cea cu o expirare mai lungă are mai multe șanse de a fi exercitată decât cea cu o expirare mai scurtă. Acest lucru se datorează faptului că are aceleași oportunități de a fi exercitată până la expirarea scurtă și, în plus, include oportunitatea de a fi exercitată până la expirarea lungă.

În cazul opțiunilor europene, dacă timpul până la expirare crește, prima poate crește sau nu. În cazul opțiunilor call, depinde dacă activul de bază plătește dividend și de cuantumul acestuia. În cazul opțiunilor put, depinde de ratele dobânzilor (secțiunea anterioară).

Plata Dividendelor

Când o acțiune plătește dividend, prețul acesteia se reduce cu o sumă similară în ziua în care sunt plătite, adică se reduce prețul activului de bază. De aceea, dividendele fac să scadă prețul unei opțiuni call și să crească prețul unei opțiuni put.

Formula Black-Scholes Merton:

Formula Black-Scholes Merton este formula utilizată pentru evaluarea opțiunilor. Așa cum se observă, în ea apar cele șase variabile pe care le-am comentat:

Black Scholes

FAQ

Ce este modelul Black-Scholes Merton?

Este un model care se aplica pe piața derivatelor din care se poate obține formula Black-Scholes.

La de se folosește modelul Black-Scholes Merton?

Se folosește la estimarea prețului opțiunilor call și put.

Ce este paritatea put-call?

Aceasta paritate definește relația dintre opțiunile call, put, și prețul unui contract futures.

Articole similare