ROCE: Esența Rentabilității Capitalului Angajat

ROCE (Return on Capital Employed) este un indicator financiar care măsoară eficiența cu care o companie utilizează capitalul său pentru a genera profituri. Acest articol explică raportul ROCE, cum se calculează și cum se interpretează.

ROCE este un indicator util în evaluarea companiilor din sectoarele care necesită investiții mari de capital, cum ar fi utilitățile sau telecomunicațiile.

roce formula

Nu există un rezultat ideal pentru ROCE, deoarece nivelul considerat optim variază în funcție de industrie și de specificul fiecărei companii.

În general, obiectivul unei companii este de a obține un ROCE care să fie mai mare decât costul capitalului său. Acest lucru înseamnă că firma ar trebui să obțină un profit care să compenseze investițiile de capital și resursele angajate în afacere.

Cum se calculează ROCE?

ROCE se calculează cu următoarea formulă:

ROCE = EBIT / Capital Angajat

Unde:

EBIT (earnings before interest and tax) reprezintă venitul înainte de taxe (impozite) și dobânzi.

Capital angajat reprezintă active totale minus pasive curent. Capitalul angajat ia în considerare resursele furnizate de acționari și creditori.

Cum să interpretăm ROCE?

De exemplu, un ROCE de 10% înseamnă că pentru fiecare 100 de euro investiți de către creditori și acționari, compania generează un profit de 10 euro înainte de dobânzi și impozite. Pe măsură ce rezultatul acestui raport este mai mare, compania este mai eficientă în utilizarea capitalului angajat. 

La fel ca alte rapoarte, cum ar fi ROE și ROA, acest indicator trebuie comparat cu ROCE-ul altor companii din aceeași industrie.

Atunci când comparam firme sau afaceri din același domeniu, vom prefera compania cu cel mai mare ROCE, deoarece înseamnă că afacerea oferă o rentabilitate mai mare.

În același mod, se poate face o analiză a aceleiași companii comparând rezultatul ROCE din anul curent cu rezultatele din anii precedenți. Vom prefera acele companii cu un ROCE stabil și/sau în creștere, în locul celor cu un ROCE foarte volatil sau care este în scădere.

Avantaje și dezavantaje ale ROCE

AvantajeDezavantaje
Permite compararea rentabilității între companiile din același sector.Nu reflectă structura de capital. O firmă cu un grad mare de îndatorare ar putea avea un ROCE ridicat, dar acest lucru nu reflectă riscurile asociate cu îndatorarea.
Spre deosebire de un alt raport de rentabilitate, cum ar fi ROE, nu ia în considerare doar contribuția acționarilor, ci și resursele provenite de la terți (creditori).Nu este concludent pentru comparații între industrii. Datorită diferențelor în nevoile de capital și modelele de afaceri, compararea ROCE între diferite industrii poate fi înșelătoare.
Este relativ ușor de calculat pe baza datelor pe care le putem obține din rapoartele financiare.Influențat de metodele de contabilitate.  Diferitele practici de amortizare și reevaluare a activelor pot distorsiona ROCE, deoarece aceste metode afectează valoarea activelor totale și profitul operațional.

Exemplu de ROCE

Să luăm în considerare două companii imaginare diferite, Compania X și Compania Y, pentru a calcula și interpreta ROCE, unde ROCE = EBIT / Capital Angajat.

Compania X:

  • EBIT (Profit înainte de dobânzi și impozite): 150,000 de euro
  • Capital Angajat: 1,000,000 de euro

Compania Y:

  • EBIT: 200,000 de euro
  • Capital Angajat: 2,000,000 de euro

Calculul ROCE:

  • Pentru Compania X: ROCE = 150,000 / 1,000,000 = 0.15 sau 15%
  • Pentru Compania Y: ROCE = 200,000 / 2,000,000 = 0.10 sau 10%

În acest caz, Compania X are un ROCE de 15%, ceea ce înseamnă că pentru fiecare euro de capital angajat, generează un profit de 15 cenți înainte de dobânzi și impozite. Pe de altă parte, Compania Y, cu un ROCE de 10%, generează un profit de 10 cenți pentru fiecare euro de capital angajat.

Această diferență în ROCE arată că firma X utilizează mai eficient capitalul său pentru a genera profituri. Cu toate acestea, alte aspecte trebuie luate în considerare pentru o analiză completă, cum ar fi riscul asociat, industria în care operează și strategiile pe termen lung.

Concluzie

ROCE (Return on Capital Employed) este un indicator financiar valoros care măsoară eficiența cu care o companie utilizează capitalul său pentru a genera profituri.  Un ROCE ridicat indică de obicei o gestionare eficientă a capitalului, în timp ce un ROCE scăzut poate semnala o utilizare ineficientă a resurselor.  

Întrebări frecvente

ROCE este util pentru compararea companiilor din același sector?

Da, ROCE este adesea utilizat pentru compararea eficienței companiilor din același sector.

Cum influențează amortizarea și reevaluările ROCE?

Amortizarea și reevaluările pot afecta valoarea activelor și, implicit, capitalul angajat, influențând calculul ROCE.

Este ROCE relevant pentru companiile noi sau în creștere?

ROCE poate fi mai puțin relevant pentru companiile noi sau în creștere, care ar putea avea un capital angajat mare în raport cu profiturile în fazele inițiale de dezvoltare.

Articole similare