ROIC – Rentabilitatea Capitalului Investit

În acest articol vom vedea ce este ROIC – Rentabilitatea Capitalului Investit? Cum se interpretează? Cum se calculează de la zero?

ce este roic - rentabilitatea capitalului investit

Ce este ROIC al unei companii?

ROIC, sau Return on Invested Capital (Rentabilitatea Capitalului Investit), este parte a analizei fundamentale care evaluează rentabilitatea și eficiența cu care o companie utilizează capitalul investit în afacerea sa. În termeni simpli, ROIC măsoară cât profit generează o companie pentru fiecare leu de capital investit în operațiunile sale.

Prin urmare, ROIC este crucial deoarece merge dincolo de simpla măsurare a profiturilor; se concentrează pe eficiența utilizării capitalului investit. Acest lucru îl face o masură valoroasă pentru evaluarea rentabilității investițiilor și a capacității unei companii de a genera valoare pe termen lung.

Un ROIC pozitiv și în creștere indică de obicei o gestiune eficientă și o afacere cu un potențial solid de creștere.

Care este formula ROIC?

Pentru a știi care este ROIC al unei companii există o formulă simplă. Să vedem:

ROIC - formula

Unde:

 1. NOPAT (Net Operating Profit After Taxes). Acesta este numărătorul sau NOPAT. Profitul operațional net după impozite. Reprezintă profiturile generate de operațiunile principale ale companiei, excluzând efectele de finanțare și impozite.
 2. Capitalul investit: Suma capitalului propriu (patrimoniu net) și a datoriei pe termen lung, minus numerarul și echivalentele de numerar care nu sunt utilizate activ în operațiunile de afaceri.

👉 Pentru mai multe informații: Cum să evaluezi o companie folosind rate fundamentale

Cum se interpretează ROIC?

ROIC, sau Return on Invested Capital, este o masură crucială pentru a înțelege cum o companie își utilizează capitalul pentru a genera profituri. Dar, cum interpretăm ROIC pentru a știi dacă este bun sau rău?

Compararea cu costul capitalului

Un ROIC mai mare decât costul capitalului indică faptul că firma generează valoare adițională. Acest lucru înseamnă că obține un randament mai mare decât costul de finanțare al operațiunilor sale.

De exemplu, dacă costul capitalului este de 8% și ROIC este de 12%, compania generează un 4% adițional peste costul său de finanțare, ceea ce este un lucru bun.

Intervale generale pentru evaluarea ROIC:

Deși fiecare industrie are propriile standarde, în termeni generali, putem folosi următoarele intervale pentru a ne ghida evaluarea:

 • ROIC sub 10%: Este considerat scăzut. Acest lucru poate indica faptul că firma nu își utilizează capitalul în mod eficient sau că se confruntă cu dificultăți în a genera profituri din investițiile sale.
 • ROIC între 10% și 15%: Este considerat normal sau pozitiv. Indică o eficiență rezonabilă în utilizarea capitalului, dar există încă loc pentru îmbunătățiri.
 • ROIC peste 15%: Este considerat foarte bun. Sugerează că firma este foarte eficientă în utilizarea capitalului său și generează randamente ridicate asupra investițiilor sale.
 • ROIC peste 20% este considerat excelent.

Cum se calculează ROIC al unei companii în 4 pasi

Pasul 1: Identificarea EBIT

Primul lucru de care avem nevoie este să știm care este profitul operațional al companiei. Pentru asta, vom merge la contul de profit și pierdere, unde ni se oferă deja această informație calculată.

Pasul 2: Identificarea impozitelor

Impozitele se găsesc de asemenea în contul de profit și pierdere, puțin mai jos decât EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).

Pasul 3: Calcularea Capitalului Investit

Pentru asta avem nevoie de valoarea patrimoniului net, a pasivelor non-curente și a numerarului și echivalentelor acestuia. Și unde găsim asta? În Bilanț.

Pasul 4: Înlocuim toate valorile în formula ROIC

Acum trebuie doar să înlocuim în formulă și aflăm valoarea ROIC a companiei.

ROCE și ROIC: Ce rată aduce mai multă valoare?

Să vedem care sunt diferențele dintre ROCE și ROIC înainte de a decide.

Amploarea capitalului considerat ROCE vs ROIC

 • ROCE: Se bazează pe capitalul angajat, care este mai larg decât capitalul investit pe care se bazează ROIC. Include totalul finanțării datoriei și capitalului minus pasivele pe termen scurt.
 • ROIC: Se concentrează doar pe capitalul investit care circulă activ în afacere, oferind o măsură mai precisă a randamentului capitalului investit în operațiuni.

Criterii de Rentabilitate ROCE vs ROIC

 • ROCE: O companie este considerată profitabilă dacă ROCE este mai mare decât costul capitalului. Acest lucru înseamnă că generează suficiente profituri pentru a acoperi costul finanțării.
 • ROIC: O companie este profitabilă dacă valoarea ROIC este mai mare decât zero, indicând că capitalul investit generează profituri nete după impozitare.

Considerarea impozitelor

 • ROCE: Se bazează pe cifre înainte de impozitare (EBIT), ceea ce îl face mai relevant din perspectiva companiei pentru evaluarea eficienței operaționale generale.
 • ROIC: Se bazează pe cifre după impozitare (NOPAT), ceea ce îl face mai relevant din perspectiva investitorului, deoarece indică randamentul net al capitalului după impozitare, oferind o idee mai bună despre posibilele dividende.

Când este mai convenabil să folosim ROCE sau ROIC?

 • ROCE: Este potrivit pentru comparații între companii din diferite țări sau sisteme fiscale datorită bazei sale înainte de impozitare. Este util pentru evaluarea eficienței operaționale generale a companiilor cu diferite structuri fiscale.
 • ROIC: Este mai util pentru a compara companii în cadrul aceluiași regim fiscal, facilitând inferențe precise despre eficiența capitalului investit în contexte similare.

ROCE vs ROIC, care este mai bun?

În general, ambele rate, ROCE și ROIC, sunt esențiale pentru evaluarea profitabilității și eficienței utilizării capitalului într-o companie, dar utilitatea lor depinde de contextul analizei:

În timp ce ROCE este mai potrivit pentru evaluări generale ale eficienței operaționale și comparații între companii cu diferite structuri fiscale, ROIC oferă o viziune mai precisă asupra profitabilității nete a capitalului investit, fiind deosebit de util pentru decizii strategice și evaluări ale proiectelor de investiții.

În rezumat, alegerea între ROCE și ROIC depinde de nevoile specifice ale analizei și dacă se caută o evaluare largă a eficienței operaționale (ROCE) sau o măsură mai detaliată a randamentului net al capitalului investit (ROIC).

Află mai multe despre ROCE aici: ROCE: Esența Rentabilității Capitalului Angajat

Alte rate de profitabilitate

 • ROA (Return on Assets): este un indicator financiar care măsoară rentabilitatea unei companii în raport cu totalul activelor sale. Se calculează împărțind venitul net la totalul mediu al activelor, exprimat ca un procent. Acest raport arată cât de eficient utilizează o companie activele pentru a genera profituri. Un ROA mai mare indică o gestionare mai eficientă și eficace a activelor.
 • ROE (Return on Equity): ROE măsoară rentabilitatea asupra capitalului propriu al acționarilor. Se calculează împărțind profitul net al companiei la capitalul propriu al acționarilor și se exprimă ca un procent. Un ROE ridicat indică o eficiență mai mare în utilizarea capitalului acționarilor pentru a genera profituri.
 • ROI (Return on Investment): ROI măsoară rentabilitatea unei investiții, comparând profitul obținut cu costul investiției. Se calculează împărțind profitul net al investiției la costul investiției și se exprimă ca un procent. Este o măsură cheie pentru evaluarea eficienței unei investiții.

În concluzie, ROIC măsoară eficiența capitalului investit după impozitare, deci ceea ce este important aici este ca acesta să fie ridicat – cel puțin mai mare decât zero.

FAQ

Ce nivel al ROIC este considerat bun?

Se spune că o companie creează valoare dacă are un ROIC mai mare de 2%.

Ce măsoară ROIC?

ROIC măsoară cât de mult profit o companie generează pentru fiecare leu investit în companie.

Este ROIC o măsură mai bună decât ROE?

Multi investitori considera ca ROIC este o măsură mai bună.

Articole similare