Rata de lichiditate rapidă (quick ratio) – ce este și cum se calculează?

Quick ratio, cunoscut și sub numele de „test acid”, este un indicator financiar care măsoară capacitatea unei companii de a face față obligațiilor pe termen scurt utilizând activele curente. Se calculează prin împărțirea activelor curente (numerar, conturi de încasat) minus stocurile la obligațiile curente (datorii pe termen scurt).

lichiditate

Testul acid sau rata de lichiditate rapidă este considerat un indicator mai strict decât raportul curent, deoarece exclude stocurile din activele curente, fiindcă acestea pot fi dificil de convertit în numerar rapid.

Este important ca o companie să aibă un test acid suficient de mare pentru a face față obligațiilor pe termen scurt. Un test acid mai mic de 1 înseamnă că respectiva companie nu are suficiente active lichide pentru a acoperi datoriile pe termen scurt.

De asemenea este esențial de reținut că testul acid trebuie interpretat împreună cu alți indicatori financiari și în raport cu caracteristicile fiecărei industrii, deoarece un test acid scăzut nu înseamnă neapărat că acea companie are probleme financiare.

Cum se calculează lichiditatea rapidă (quick ratio)?

Testul acid se calculează în următorul mod:

Test acid = (Active Curente – Stocuri) / Obligații Curente

Unde:

  • Active curente: Include numerar, conturi de încasări și alte investiții pe termen scurt care sunt ușor convertibile în numerar.
  • Stocuri: Include bunurile pe care o companie le are în inventar și care sunt destinate vânzării.
  • Obligații curente: Include datorii pe termen scurt, cum ar fi împrumuturi pe termen scurt, conturi de plătit și alte pasive pe termen scurt.

Este important de reținut că testul acid se măsoară în termeni relativi și nu absoluți, deci este important să-l compari cu media industriei sau cu cea a perioadelor anterioare.

Când testul acid  este mai mic de 1, acest lucru indică faptul că acea companie are un exces de pasiv curent în raport cu activele curente. Acest lucru ar putea sugera că firma ar trebui să ia în considerare vânzarea unei părți din stocurile sale pentru a putea îndeplini eficient obligațiile pe termen scurt.

Concluzie

Testul acid, cunoscut și ca rata de lichiditate rapidă, este un indicator financiar crucial care măsoară capacitatea unei companii de a-și acoperi obligațiile curente folosind doar activele cele mai lichide, excluzând stocurile.

Acesta oferă o imagine clară a sănătății financiare pe termen scurt a companiei, punând accent pe capacitatea de a răspunde rapid la solicitările creditorilor fără a se baza pe vânzarea stocurilor. De acea este o esențial când sa face analiza fundamentală a evaluării lichidității.

Prin urmare, testul acid este esențial pentru analiștii financiari și investitorii care caută să evalueze eficiența și stabilitatea financiară a unei entități, oferind o perspectivă mai precisă asupra lichidității sale imediate comparativ cu alte măsuri de lichiditate.

Alte articole

Cum sa începi in bursa de valori?

Parsarea Top-Down în trading

Analiza Fundamentală vs. Tehnică ce este mai bun?

Întrebări frecvente

Pot toate companiile să utilizeze testul acid pentru evaluarea lichidității?

Da, orice companie poate utiliza testul acid pentru a evalua lichiditatea, dar este deosebit de relevant pentru companiile care se bazează mai puțin pe stocuri pentru operațiunile lor.

Cum pot companiile îmbunătăți scorul testului acid?

Companiile pot îmbunătăți scorul testului acid prin creșterea nivelului de numerar și echivalente de numerar, gestionarea eficientă a conturilor de primit și reducerea obligațiilor curente.

Există limitări ale testului acid?

Da, o limitare majoră este că nu ia în considerare calitatea activelor lichide sau
temporizarea fluxurilor de numerar. De asemenea, nu reflectă capacitatea companiei de a genera numerar în viitor, concentrându-se strict pe lichiditatea imediată.

Articole similare

Ce este dobânda compusă și cum se calculează?
Unul dintre cele mai importante principii în finanțe este, fără îndoială, dobânda compusă. Acest articol prezintă ce este dobânda compusă, cum se calculează, și de ce este acest concept foarte important pentru investitori. Dobânda compusă sau "do...