Ce este piața de capital si cum funcționează?

Piața de capital este o „unealtă” esențială pentru dezvoltarea economică a unei societăți. Prin intermediul ei se face tranziția de la economisire la investiție. Aceasta mobilizează resurse în principal pe termen mediu și lung, de la acele sectoare care au bani în exces (economiști sau investitori) către activități productive (companii, sectorul financiar, guvern) prin cumpărarea și vânzarea de titluri de valoare.

Piata de capital

Prin intermediul unei mai mari propensiuni spre economisire, se generează o investiție mai mare. Acest lucru produce excedente de capital pentru economiști, care caută să le investească și să genereze profit.

Ce este piața de capital?

Piața de capital este un spațiu fizic sau digital care canalizează fluxul de bani între diferiți agenți de piață. Aceștia pot fi cumpărători, vânzători, intermediari și bursa de valori. În piața de capital are loc o tranziție care permite schimbul între fluxurile de bani și activele financiare. Printre principalii agenți se numără companiile, băncile, brokerii, guvernele și investitorii.

Pentru ce este utilă piața de capital? Piața de capital servește pentru negocierea activelor pe termen mediu și lung. Oferta provine din economii private și este canalizată către finanțarea investițiilor de capital fix pe care le pot realiza companiile private.

Cum funcționează piața de capital?

În piața de capital există emitenți de valori care au nevoie de finanțare și investiții. Aceștia dețin fonduri și caută să obțină randamente. Emitenții de valori pot fi companii sau diferite niveluri ale statului, în timp ce investitorii pot fi indivizi sau companii.

Piața de capital este locul unde se emit și se tranzacționează instrumente financiare. Aceasta piață există ca o alternativă la finanțarea tradițională bancară. Ea permite companiilor să reducă costul de finanțare prin plasarea de titluri și investitorilor să obțină o rentabilitate mai mare pentru fondurile lor.

Piață de capital financiară

Importanța existenței piețelor de capital este legată de contribuția pe care aceasta o aduce, prin procesul de economisire și investiție.

Piata financiara in Romania

Care este importanța pieței de capital în România?

Ea este un component vital al sistemului financiar. Ea completează canalul de creditare intermediat și sporește competiția, oferind un mecanism alternativ de finanțare pentru firme, proiecte și opțiuni de investiție atractive. Acestea pot fi ajustate corespunzător la nivelurile de risc și de randament ale investitorilor.

Piețele de capital permit emiterea datoriei, care este o formă de îndatorare mai eficientă și mai puțin restrictivă pentru corporații.

Într-un fel, piețele de capital furnizează combustibilul pentru ca firmele să poată avea o expansiune.

👉 Cele mai bune acțiuni de la Bursa de Valori București (BVB)

Cine reglementează piața de capital în România?

Piața de capital din România este reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), o autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă și autofinanțată. Aceasta are rolul de a stabili un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a investițiilor în instrumente financiare.

Logo ASF
Sursă: ziua cargo

Care este obiectivul piețelor de capital?

Obiectivul principal al pieței de capital este dezvoltarea economică a diferitelor sectoare productive. În acest fel, se promovează schimbul de valori negociabile, deschis publicului, pentru a genera lichiditate pe termen lung.

 • Permite transferul de resurse de la economiști, la investiții în sectorul productiv al economiei.
 • Stabilește eficient resurse la finanțarea companiilor din sectorul productiv.
 • Reduce costurile de selecție și alocare a resurselor la activități productive.
 • Posibilitatea varietății riscului pentru agenții participanți.
 • Oferă o gamă largă de produse, conform nevoilor de investiție sau finanțare ale participanților la piață.

Ce caracteristici are?

Una dintre caracteristicile pieței de capital este că reprezintă locul unde agenții de piață se finanțează pe termen mediu și lung, în piețele de venit fix sau variabil.

 • Aglomerează resursele economiștilor.
 • Oferă numeroase alternative de investiție pe termen scurt și lung.
 • Reduce costurile de tranzacție prin economii în mobilizarea resurselor.
 • Entitățile participante raportează în mod constant informații, facilitând luarea deciziilor și urmărirea permanentă.
 • Oferirea unui număr mai mare de alternative de investiție reduce riscurile și diversifică portofoliul.
 • Piața de Capital din cadrul pieței de valori, este motorul principal de creștere. Cu cât transferul de resurse este mai eficient, va exista o creștere mai mare.
 • Menajează mai bine ciclurile de lichiditate.
 • Permite accesul la sume importante de finanțare.

Cum se împarte piața de capital?

Piața de capital este împărțită în:

Intermediară, când transferurile de resurse de la economiști la investiții se fac prin intermediul instituțiilor cum ar fi băncile, corporațiile financiare, etc.

Neintermediară (sau de instrumente) când transferul resurselor se face direct prin instrumente.

Care este structura pieței de capital în România?

Ce tip de operațiuni de produse se efectuează în piața de capital? În continuare, vom explica diferențele între tipurile de piețe de piețe de capital.

Piața de venit variabil:

Este aceea în care valorile care se tranzacționează nu au prestabilit randamentul. Prin urmare, sunt titluri de valori nominative corporative sau de participare. Aici se încorporează un ansamblu de drepturi patrimoniale într-o societate de capital.

Acest tip de piață are o subdiviziune între piața primară și piața secundară:

Piața primară sau piața de emitere de valori este în care se schimbă active de nouă creație.

În piața secundară sau piața de negociere de valori se cumpără și se vând active care sunt deja emise anterior. În același timp, permite schimbarea titularității (proprietar sau deținător) a activelor financiare cu care se operează.

👉 Cum poți cumpăra acțiuni la bursă? – Ghid complet

Piața de venit fix:

De asemenea, este cunoscută ca piața de credit și se negociază titluri de venit fix (obligațiuni, bonuri, credite, titluri de stat, etc). În aceasta se finanțează emițătorul titlurilor emise, care poate fi atât o companie privată, cât și statul. O caracteristică a acesteia este că se poate stabili un tip de dobândă de plătit. Astfel, se poate cunoaște cam câtă rentabilitate poate avea investiția.

👉 Venitul Fix: în ce Obligațiuni să investești? – Ghid complet

Piața de derivate financiare:

Această piața se remarcă pentru că operațiunile se realizează prin intermediul produselor financiare a căror valoare nu este determinată în mod direct. Ea derivă din prețul altui activ, cunoscut ca activ subiacent. Aceasta are o clasificare separată de restul piețelor de capital datorită amplitudinii și varietății de produse. Se pot utiliza ca active financiare de la acțiuni până la materii prime.

👉 Totul despre derivate la dispoziția ta: Principalele diferențe dintre opțiuni și contractele futures

Întrebări frecvente

1. Ce este piața de capital?

Piața de capital reprezintă locul în care se tranzacționează instrumente financiare, cum ar fi acțiuni și obligațiuni. Aceasta include atât piața primară, cât și piața secundară .

2. Cum pot investi în piața de capital?

Pentru a investi, puteți contacta o entitate care oferă servicii de investiții financiare sau o societate de administrare a investițiilor. Acestea vor cumpăra sau vinde instrumente financiare în numele dumneavoastră.

3. Cine poate investi pe piața de capital?

Atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot investi pe piața de capital. Investitorii cu amănuntul și instituționali pot participa, iar afacerile, guvernele și ceilalți indivizi pot căuta capital.

Articole similare