Obligațiuni explicate: o altă alternativă de a investi

Obligațiunile sunt titluri cu venit fix emis pe termen lung de o companie, organism public sau guvern. În România, exista mai multe feluri de obligațiuni, depinzând de emitent. De exemplu, obligațiunile pe termen mediu sau lung emise de stat sunt numite titluri de stat pe termen mediu sau lung. Dacă sunt emise de stat, se numesc titluri de stat.

obligatiuni ca investitie
Sursa: bnr.ro

Obligațiunile se tranzacționează pe piața secundară, astfel încât rentabilitatea lor, dacă se vând înainte de scadență, va fi determinată nu numai de dobânzile acumulate, ci și de variația de capital care poate rezulta din vânzarea acestuia. Acest lucru depinde de prețul său la un moment dat.

În cazul unei obligațiuni, emitentul promite să returneze banii împrumutați cumpărătorului. De obicei, cu o dobândă stabilită în prealabil (cupon). Din acest motiv, o obligațiune este cunoscută ca un instrument cu venit fix, deoarece se va primi la sfârșitul perioadei o dobândă fixă.

👉 Citește mai multe despre obligațiuni aici: Titluri de stat (obligațiuni de stat): investiție sigură și profitabilă?

Cum funcționează obligațiunile?

Organizația emitentă împarte totalul datoriei pe care dorește să o plaseze în porțiuni mici. În acest fel, oricine îi poate împrumuta bani.

Cu alte cuvinte, când cumpărați obligațiuni, dați un împrumut. Emitentul obligațiunilor, care primește finanțarea, se angajează să returneze capitalul la o dată scadentă, care a fost stabilită în prealabil.

Cum trebuie calculată valoarea unei obligațiuni?

Valoarea actuală a unei obligațiuni este egală cu fluxurile de numerar care vor fi primite în viitor. Acestea sunt actualizate la momentul prezent la o rată a dobânzii. În acest caz, trebuie să calculați valoarea actuală netă (VAN) a obligațiunii.

Astfel, putem observa că prețul unei obligațiuni și rata dobânzii (care este cea de pe piață) au o relație inversă. Dacă rata dobânzii crește, valoarea prezentă a fluxurilor viitoare va fi mai mică. Același lucru se întâmplă și în sens invers.

Să presupunem că rata dobânzii de pe piață crește la 5% și depășește cea a obligațiunii AZ care plătește 4% (în termeni anuali). Acest lucru înseamnă că obligațiunea nu mai este atât de atractivă pentru investitori.

Prin urmare, pentru a compensa aceste dobânzi mai mici ale obligațiunii AZ, prețul său scade. Adică, semnalul este: această obligațiune plătește dobânzi mai mici, dar este mai ieftină.

Pe de altă parte, dacă ratele scad la 3%, obligațiunea AZ devine mai atractivă pentru investitori. Prin urmare, va crește cererea pentru acest instrument, împingând prețul său în sus.

Părți ale unei obligațiuni

Obligațiunile au 3 părți principale:

 • Principalul sau suma indicată în obligațiune, adică valoarea nominală, care de obicei este exprimată în multipli de 100 sau 1.000.
 • Cuponul, care reprezintă rata dobânzii obligațiunii.
 • Termenul, care este perioada de valabilitate a obligațiunii.

Tipuri de obligațiuni

Există diferite tipuri de obligațiuni, care se diferențiază prin durata, rata dobânzii și riscul lor. Unele dintre cele mai comune tipuri de obligațiuni includ:

 • Obligațiuni guvernamentale sau obligațiuni de stat: Acestea sunt obligațiuni emise de guvernul unei țări și sunt de obicei considerate una dintre cele mai sigure investiții datorită ratingului de credit ridicat al statelor. Aceste instrumente au de obicei o durată lungă și o rată a dobânzii fixă. Se mai numesc și titluri de stat.

👉 Mai multe informații: Cum să cumperi titluri de stat?

 • Obligațiuni corporative: Acestea sunt obligațiuni emise de companii și au de obicei un risc mai mare decât obligațiunile guvernamentale datorită posibilității ca compania emitentă să nu își poată îndeplini obligațiile de rambursare. Obligațiunile corporative pot avea o durată lungă sau scurtă și pot avea o rată a dobânzii fixă sau variabilă.

 • Obligațiuni ipotecare: Acestea sunt obligațiuni emise de entități financiare și garantate cu o ipotecă asupra unui bun imobil. Obligațiunile ipotecare au de obicei o durată lungă și o rată a dobânzii fixă.

 • Obligațiuni convertibile: Sunt obligațiuni care pot fi convertite în acțiuni ale companiei emitente la un moment dat. Obligațiunile convertibile au de obicei o durată lungă și o rată a dobânzii fixă.

 • Obligațiuni junk: Sunt obligațiuni emise de companii sau guverne cu o calificare sau calitate credit scăzută și un risc ridicat de neplată.

 • Obligațiuni indexate la inflație: Sunt un tip de obligațiuni, emise de guvernul unei țări, a căror valoare și rată a dobânzii sunt legate de rata inflației. Aceste instrumente sunt emise cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a banilor investiți și de a asigura că randamentul real al investiției nu este erodat de creșterea prețurilor.

 • Obligațiuni perpetue: Sunt un tip de obligațiuni care nu au o dată de expirare fixă și, prin urmare, nu au o dată stabilită pentru rambursarea principalului.

 • Obligațiuni cu cupon zero: Sunt obligațiuni care nu plătesc dobânzi periodice, ci sunt emise la un preț redus și plătesc principalul și dobânda acumulată la expirare.

 • Obligațiune cu opțiune de vânzare: Permite investitorului să revândă obligațiunea emitentului înainte de expirarea acesteia. Acesta este un plus pentru acei agenți care sunt preocupați de o posibilă scădere a prețului obligațiunii, de exemplu, din cauza unei creșteri a ratei dobânzii. În acest sens, obligațiunile cu opțiune de vânzare includ o opțiune put și, în schimb, dobânda pe care o plătesc tinde să fie mai mică. Acest tip de obligațiuni se tranzacționează de obicei la o valoare relativ mai mare decât altele cu aceleași caracteristici, date fiind avantajele pe care le prezintă pentru investitor.

 • Titluri de valoare răscumpărabile: Oferă opțiunea emitentului de a răscumpăra titlul de valoare înainte de data scadenței. Acest lucru favorizează emitentul, care caută să evite plata dobânzilor atunci când condițiile pieței se schimbă. De exemplu, în cazul unui titlu de valoare corporativ, dacă ratele dobânzilor scad, ar putea fi convenabil pentru companie să răscumpere titlul de valoare. Apoi, pentru a se finanța, ar putea solicita un credit bancar sau ar putea emite un alt titlu de valoare cu o rată a dobânzii mai mică. În acest fel, firma va plăti mai puține dobânzi pentru creditul primit.

 • Titlu de valoare garantat: Acest titlu este susținut de activele propriului emitent sau de un terț.

 • Titluri de valoare de carbon: Aceste titluri de valoare sunt comercializate ca mărfuri sau acțiuni. Dacă un tat achiziționează carbon cumpără dreptul de a-l arde. O națiune care vinde carbon renunță la dreptul său de a-l arde. Carbonului i se atribuie o valoare economică pentru a putea fi negociat de companii, persoane sau guverne.

Avantajele și dezavantajele titlurilor de valoare

AvantajeDezavantaje
✅ Poate fi investit în ele direct sau prin intermediul ETF sau fonduri de investiții care, la rândul lor, investesc în titluri de valoare.❌ Oferă o rentabilitate mai mică decât alte opțiuni de investiții, cum ar fi acțiunile.
✅ Sunt atractive în special pentru acei investitori care sunt adverși riscului și care caută active mai puțin volatile decât veniturile variabile.❌ Există întotdeauna riscul de neplată din partea emitentului, în special dacă este vorba de o companie sau de un guvern cu o calificare creditică scăzută.
✅ Există o mare varietate de titluri de valoare, cu un risc mai mic sau mai mare, emise de companii și guverne, iar unele sunt chiar indexate la inflație.❌ Prețul lor este expus la fluctuațiile ratei dobânzii de pe piață, o variabilă care nu este controlată de investitor.
✅ Sunt investiții recomandate pentru obiective pe termen scurt sau mediu.❌ O creștere a inflației implică, de asemenea, un risc, deoarece dacă prețurile în economie cresc mult, cupoanele plătite de obligațiuni vor reprezenta o putere de cumpărare mai mică.
✅ Investitorul nu trebuie să păstreze titlurile de valoare până la scadență, ci le poate vinde pe piața secundară.

Randamentul la maturitate al obligațiunii

Randamentul la maturitate (YTM – Yield to Maturity) este randamentul total așteptat al obligațiunii dacă aceasta este deținută până la scadență. Este exprimat în termeni anuali. O altă modalitate de a-l înțelege este ca pe rata internă de rentabilitate a unei obligațiuni dacă aceasta îndeplinește plățile convenite.

Exemplu de obligațiune

Un exemplu de obligațiune ar putea fi următorul: Compania HY necesită o finanțare de 30.000 €. Prin urmare, emite 30 de obligațiuni pe 5 ani la o valoare nominală de 1.000 € fiecare.

Se poate stabili un tip de dobândă de 6% pe an, definind, de asemenea, plăți semestriale. Prin urmare, obligațiunea va face două plăți pe an, de 60 € (1.000*6%) in fiecare semestru.

Articole Recomandate

FAQ

Ce valoare nominala au titlurile de stat in Romania?

De regulă, valoarea nominală a titlurilor de stat este de 5.000 sau 10.000 lei, 1.000 EURO sau 2.000 USD pentru cele în valută.

Cine emite obligațiuni in România?

Obligațiunile sunt emise de companii, dar si de municipalități, cu scopul de a finanța proiecte noi sau recurente. Cele emise de stat se numesc titluri de stat.

Cum se numește dobânda plătita de emitentul unei obligațiuni?

Cupon.

Articole similare

Clasificare și tipuri de Fonduri de investiții
Un fond de investiții este un produs financiar care constă în acumularea economiilor diferiților investitori. Ulterior sunt plasate în diferite active financiare cu scopul de a obține un randament mai mare. Dar, ce tipuri de fonduri de investiții ...